Seminarium SatBałtyk | SatBałtyk

  • EnglishEnglish
  • Seminarium SatBałtyk

    Kolejne, pierwsze w tym roku, seminarium Konsorcjum SatBałtyk odbyło się w środę, 21 marca o godzinie 12:00 w dużej sali seminaryjnej IO PAN. Na spotkaniu omówiono bieżące spraw Konsorcjum oraz wygłoszony został referat dr hab. Sławomira Woźniaka (IO PAN): "Praktyczna metoda szacowania spektralnych wartości współczynnika rozpraszania światła wstecz w wodzie morskiej na podstawie zdalnej reflektancji morza w warunkach panujących w rejonie Morza Bałtyckiego: sformułowanie, wstępna walidacja oraz przykład zastosowania".