Seminarium Konsorcjum SatBałtyk | SatBałtyk

  • EnglishEnglish
  • Seminarium Konsorcjum SatBałtyk

    20 marca 2019 roku odbyło się kolejne kwartalne spotkanie i seminarium, na którym omówiono bieżące sprawy i nowe perspektywy naszego Konsorcjum.
    Część merytoryczna zorganizowana została we współpracy z Komitetem Badań Morza Polskiej Akademii Nauk i została poświęcona aktualnym problemom środowiska Zatoki Puckiej. Zgodnie z planem wygłoszono wykład prof. Małgorzaty Robakiewicz: "Wpływ ługowania kawern PKMG Kosakowo na zmiany zasolenia w Zatoce Puckiej w świetle badań IBW PAN"