• EnglishEnglish
 • Prędkość i kierunek wiatru


  Przykładowa mapa prędkości wiatru nad Bałtykiem z modelu WRF (11.06.2015, 12:00)

  Prędkość i kierunek wiatru na wysokości 10 m nad powierzchnią, otrzymane za pomocą numerycznego modelu pogody (reprezentatywne dla powierzchni 4×4 km).
  Prędkość wiatru jest jedną z podstawowych zmiennych w numerycznych modelach pogody. Modelem wykorzystywanym w systemie SatBałtyk jest WRF (Weather Research and Forecasting), jeden z najpopularniejszych obecnie na świecie mezoskalowych modeli pogody (odpowiednich do analizy zjawisk w skali kilkudziesięciu–kilkuset kilometrów, czyli odpowiadającej rozmiarom Morza Bałtyckiego).
  Model WRF w systemie SatBałtyk obejmuje obszar Morza Bałtyckiego i wykorzystuje wyniki globalnego modelu pogody jako źródło informacji z otaczających obszarów. Szczegóły dotyczące modelu WRF i jego konfiguracji w systemie SatBałtyk znajdują się tutaj.

  W serwisie Systemu SatBałtyk rozkłady prędkości wiatru nad Bałtykiem podawane są w postaci wektorów o kolorach odpowiadających wartości prędkości w m/s, 24 razy na dobę, w postaci map wektorowych (kierunek strzałki = kierunek wiatru, kolor i wielkość strzałki = prędkość wiatru).

  Metodyka wyznaczania prędkości wiatru

  Prędkość wiatru jest poziomą składową trójwymiarowej prędkości ruchu powietrza. W modelu WRF – podobnie jak pozostałe zmienne opisujące stan atmosfery – jest ona wyznaczana na trójwymiarowej siatce obejmującej wycinek atmosfery nad zadanym obszarem od powierzchni ziemi/morza do poziomu 50 hPa, co odpowiada w przybliżeniu wysokości 20 km. Wartości składowych prędkości wiatru w poszczególnych węzłach siatki są otrzymywane jako rozwiązanie równania, które opisuje ruch powietrza w zależności od działających na nie sił (m.in. siły gradientu ciśnienia, siły Coriolisa, siły tarcia o podłoże).

  W modelu WRF warstwy atmosfery mają różną (zmienną w przestrzeni i czasie) grubość, zależną od ukształtowania terenu i stanu atmosfery w danym miejscu. W celu otrzymania prędkości wiatru na wysokości 10 m nad powierzchnią, będącej produktem systemu SO SatBałtyk, wyniki modelu są interpolowane w pionie.

  Walidacja (ocena dokładności)

  Dokładność prezentowanych map prędkości wiatru oszacowana jest na podstawie analizy różnic pomiędzy zmierzonymi a modelowanymi wartościami prędkości. Wyniki walidacji modelu można znaleźć tutaj.

  Odnośnik do parametru w Systemie SatBałtyk:

  Prędkość i kierunek wiatru (model WRF) (dla zalogowanych użytkowników)