• EnglishEnglish
 • Opad deszczu, opad konwekcyjny deszczu, opad śniegu
  Przykładowe mapy opadów deszczu, deszczu konwekcyjnego oraz śniegu nad Bałtykiem z modelu WRF

  Opad deszczu, opad konwekcyjny deszczu oraz opad śniegu, otrzymane za pomocą numerycznego modelu pogody (reprezentatywne dla powierzchni 4×4 km).
  Wartości opadu w systemie SatBałtyk wyrażają wysokość słupa wody/grubość warstwy śniegu, jaka spada na dany obszar w ciągu 1 godziny. Opad deszczu/śniegu zawiera informację o intensywności opadu w postaci ciekłej/stałej ze wszystkich typów chmur, zarówno warstwowych, jak i konwekcyj-nych. Ze względu na to, że opady z chmur konwekcyjnych (np. burzowych) są często wyjątkowo intensywne i ulewne, wyróżniono je jako odrębny produkt – opad konwekcyjny deszczu.
  Wartość opadu jest jednym z podstawowych produktów numerycznych modeli pogody. Modelem wykorzystywanym w systemie SatBałtyk jest WRF (Weather Research and Forecasting), jeden z najpopularniejszych obecnie na świecie mezoskalowych modeli pogody (odpowiednich do analizy zjawisk w skali kilkudziesięciu–kilkuset kilometrów, czyli odpowiadającej rozmiarom Morza Bałtyckiego).
  Model WRF w systemie SatBałtyk obejmuje obszar Morza Bałtyckiego i wykorzystuje wyniki globalnego modelu pogody jako źródło informacji z otaczających obszarów. Szczegóły dotyczące modelu WRF i jego konfiguracji w systemie SatBałtyk znajdują się tutaj.

  W serwisie Systemu SatBałtyk rozkłady intensywności opadów nad Bałtykiem podawane są w metrach [m], 24 razy na dobę, w postaci map o rozdzielczości 4 km.

  Metodyka wyznaczania intensywności opadu

  Podstawową zmienną w modelu WRF, która opisuje intensywność opadu, jest masa (w kg) wody w stanie ciekłym/stałym opadająca na ziemię w jednostce czasu. Masa ta jest następnie przeliczana na wysokość/grubość warstwy wody na podstawie przyjętej gęstości. Intensywność opadu jest wynikiem algorytmów opisujących tzw. mikrofizykę chmur, czyli procesy fizyczne związane z przemianami fazowymi wody w atmosferze.

  Walidacja (ocena dokładności)

  Dokładność prezentowanych map opadów oszacowana jest na podstawie analizy różnic pomiędzy wartościami mierzonymi i modelowanymi. Wyniki walidacji modelu można znaleźć tutaj.

  Odnośniki do parametrów w Systemie SatBałtyk:

  Opad deszczu (dla zalogowanych użytkowników)

  Opad konwekcyjny deszczu (dla zalogowanych użytkowników)

  Opad śniegu (dla zalogowanych użytkowników)