• EnglishEnglish
 • Ciśnienie atmosferyczne


  Przykładowa mapa ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza nad Bałtykiem z modelu WRF (11.06.2015, 12:00)

  Ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza, otrzymane za pomocą numerycznego modelu pogody (reprezentatywne dla powierzchni 4×4 km).

  Ciśnienie atmosferyczne jest jedną z podstawowych zmiennych w numerycznych modelach pogody. Modelem wykorzystywanym w systemie SatBałtyk jest WRF (Weather Research and Forecasting), jeden z najpopularniejszych obecnie na świecie mezoskalowych modeli pogody (odpowiednich do analizy zjawisk w skali kilkudziesięciu–kilkuset kilometrów, czyli odpowiadającej rozmiarom Morza Bałtyckiego).

  Model WRF w systemie SatBałtyk obejmuje obszar Morza Bałtyckiego i wykorzystuje wyniki globalnego modelu pogody jako źródło informacji z otaczających obszarów. Szczegóły dotyczące modelu WRF i jego konfiguracji w systemie SatBałtyk znajdują się tutaj.

  W serwisie SO SatBałtyk rozkłady ciśnienia atmosferycznego nad Bałtykiem podawane są w hektopaskalach [hPa], 24 razy na dobę, w postaci map o rozdzielczości 4 km.

  Metodyka wyznaczania ciśnienia atmosferycznego

  Ciśnienie atmosferyczne w modelu WRF – podobnie jak pozostałe zmienne opisujące stan atmosfery – jest wyznaczane na trójwymiarowej siatce obejmującej wycinek atmosfery nad zadanym obszarem od powierzchni ziemi/morza do poziomu 50 hPa, co odpowiada w przybliżeniu wysokości 20 km. Wartości ciśnienia w poszczególnych węzłach siatki są otrzymywane wraz z wartościami prędkości ruchu powietrza jako rozwiązanie równań, które wyrażają zachowanie ciągłości i momentu pędu ośrodka, z uwzględnieniem działających na powietrze sił.

  W systemie SO SatBałtyk udostępniane są wartości ciśnienia na poziomie morza (nie na poziomie gruntu). Oznacza to, że nad obszarami lądowymi podane wartości ciśnienia są wyznaczone na podstawie wysokości danego punktu (piksela) nad poziomem morza, wartości ciśnienia w tym punkcie oraz hipotetycznego pionowego gradientu temperatury, typowego dla danego obszaru.

  Walidacja (ocena dokładności)

  Dokładność prezentowanych map ciśnienia atmosferycznego oszacowana jest na podstawie analizy różnic pomiędzy zmierzonymi a modelowanymi wartościami ciśnienia. Wyniki walidacji modelu można znaleźć tutaj.

  Odnośnik do parametrów w Systemie SatBałtyk:

  Ciśnienie atmosferyczne (dla zalogowanych użytkowników)