• EnglishEnglish
  • Zjawiska i parametry atmosferyczne

    Procesy zachodzące w morzu uzależnione są nie tylko od składników wody morskiej, ale również od warunków panujących w powietrzu bezpośrednio nad danym zbiornikiem wodnym. Z tego powodu w Systemie SatBałtyk prezentowane są również wielkości opisujące zjawiska i parametry związane  z masami powietrza znajdującymi się nad Bałtykiem.