• EnglishEnglish
 • Szerokość suchej plaży (obszary pilotażowe)

  Szerokość suchej plaży (obszary pilotażowe)
  Szerokość suchej plaży wyrażona w metrach obliczana dla 3 odcinków badawczych przy użyciu modelu XBeach

  Wskaźnik „szerokość suchej plaży” bezpośrednio związany jest ze wskaźnikiem „zasięg zalewania plaży”. Ukazuje on odległość między maksymalnym zasięgiem nabiegania fal na plażę a podstawą wydmy (rys. 1). Wskaźnik ten wyrażony jest w metrach.


  Rys.1 Schemat przedstawiający wskaźnik szerokości suchej plaży.
  Rys.2 Infrastruktura turystyczna na plaży w okolicy Mierzei Dziwnowskiej.

  Metodyka

  Wskaźnik szerokość suchej plaży w systemie SatBałtyk określany jest na podstawie maksymalnego zasięgu napływu wody na brzeg, wyliczonego z pomocą prognostycznego modelu XBeach. Następnie wyliczana jest różnica odległości pomiędzy maksymalnym zasięgiem napływu wody na brzeg a podstawą wydmy. Położenie punktu podstawy wydmy określane jest na podstawie pomiarów terenowych przeprowadzanych przy użyciu GPS RTK.

  Walidacja

  Dokładność prezentowanej szerokości suchej plaży oszacowana jest na podstawie porównania szerokości suchej plaży wyliczonej z prognostycznego modelu z szerokością suchej plaży wyznaczoną na podstawie zdjęć z kamery zainstalowanej w Dziwnówku dla obszaru Mierzei Dziwnowskiej lub też zdjęć/filmów z aparatu fotograficznego, rejestrującego napływ fal podczas niewielkiego zjawiska sztormowego w kilkunastominutowych seriach dla obszarów Mierzei Jamno i Bukowo oraz Półwyspu Helskiego. Błąd statystyczny czyli średnia różnica pomiędzy wartościami pomiarowymi i obliczonymi za pomocą modelu wynosi około 5.9 m, czyli dla testowanej plaży w Dziwnówku 16.4 % szerokości plaży. Więcej informacji: Walidacja szerokości suchej plaży.

  Interesujące zjawiska

  Wskaźnik ten umożliwia ocenę zagrożenia i ryzyka związanego z wystąpieniem ekstremalnych wartości zasięgu zalewania plaży, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo osób korzystających z plaży oraz zmniejszenie strat finansowych związanych z uszkodzeniem infrastruktury (zabudowy) turystycznej, która bardzo często znajduje się na plaży w postaci obiektów gastronomicznych czy też „poduszek do skakania”, zjeżdżalni, boisk do piłki plażowej itp. (rys. 2).

  Odnośnik do parametru w Systemie SatBałtyk:

  Szerokość suchej plaży (obszary pilotażowe)