• EnglishEnglish
 • Prądy rozrywające (obszary pilotażowe)

  Prądy rozrywające (obszary pilotażowe)
  Zagrożenie prądami rozrywającymi określone przy użyciu modelu XBeach

  Prądy rozrywające są prądami występującymi w strefie brzegowej o prostopadłym do brzegu przepływie wody, skierowanym w stronę otwartego morza (rys. 1). Powodowane są one przez lokalne, chwilowe spiętrzenia wody pomiędzy brzegiem, a strefą wałów rewowych. Są one na tyle silne, że powodują przerwanie tych wałów, od czego wzięły swoją nazwę. Lokalne spiętrzenia wody powodowane są zazwyczaj przez fale sztormowe załamujące się nad rewami. Spiętrzenia mogą również być generowane przez długookresowe fale wzdłuż-brzegowe. Lokalizacja prądów rozrywających uzależniona jest od kształtu linii brzegowej, przy której tworzyć się mogą tzw. komórki cyrkulacyjne.


  Rys.1 Schemat powstania prądu rozrywającego (http://www.seagrant.umn.edu/coastal_communities/rip)
  Rys.2 Możliwość ucieczki z prądu rozrywającego
  (http://gosouthonline.co.za/nsri-giving-advice-on-rip-currents/)

  Metodyka

  Określanie możliwości pojawiania się prądów rozrywających oparte jest w Systemie SatBałtyk na założeniu, że powstają one wówczas, gdy nad wałem rewowym występuje permanentne załamywanie się fal. Częstość załamujących się fal w widmie energii fal podchodzących do brzegu, określana jest przy użyciu prognostycznego modelu XBeach, a następnie porównywana jest z załamującymi się falami widocznymi na zdjęciach z kamery zainstalowanej w Dziwnówku dla obszaru Mierzei Dziwnowskiej lub też zdjęć/filmów z aparatu fotograficznego, rejestrującego załamywanie się fal podczas niewielkiego zjawiska sztormowego w kilkunastominutowych seriach dla obszarów Mierzei Jamno i Bukowo oraz Półwyspu Helskiego. Ostatecznie, wyznaczana jest wartość progowa tego parametru, po przekroczeniu której istnieje możliwość wystąpienia prądu rozrywającego.

  Walidacja

  Porównanie wartości progowej częstości załamujących się fal określonych przez model z załamującymi się falami na obrazie z kamery zainstalowanej w Dziwnówku dla obszaru Mierzei Dziwnowskiej lub też zdjęć/filmów z aparatu fotograficznego, rejestrującego załamywanie się fal podczas niewielkiego zjawiska sztormowego w kilkunastominutowych seriach dla obszarów Mierzei Jamno i Bukowo oraz Półwyspu Helskiego. Więcej informacji: Walidacja prądów rozrywających.

  Interesujące zjawiska

  Prądy rozrywające są szczególnie niebezpieczne dla kąpiących się osób. Każdego roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej notuje się ponad 100 utonięć spowodowanych przez prądy rozrywające, a ponad 80% akcji ratowniczych przeprowadzonych jest z powodu tych prądów. Prądy rozrywające mogą osiągać prędkość nawet 1-2 m/s. Osobie, która dostanie się w strefę występowania takiego prądu, zwykle nie wystarcza siły by mu się przeciwstawić. Towarzyszące temu panika, zmęczenie organizmu i słabe umiejętności pływackie kończą się najczęściej tragicznie. Dlatego jeśli ktoś znajdzie się w strefie prądu rozrywającego to przede wszystkim nie powinien wpadać w panikę i nie walczyć z prądem tylko dać mu się ponieść poza jego zasięg i dopiero wtedy skierować się w stronę brzegu lub też płynąć równoległe do brzegu, aby wydostać się z obszaru występowania prądu rozrywającego (rys. 2).

  Na wybrzeżach oceanicznych prądy rozrywające są szczególnie niebezpieczne, natomiast na polskim wybrzeżu zagrożenie spowodowane przez te prądy jest nieco mniejsze. Zjawisko to jest jeszcze słabo zbadane, tym nie mniej w wywiadach z ratownikami WOPR, można usłyszeć komentarze odnośnie niebezpieczeństwa jakie stanowią te prądy w trakcie występowania silnych wiatrów dobrzegowych i towarzyszącemu załamywaniu się fal. W wywiadach tych prądy rozrywające najczęściej nazywane są prądami wstecznymi lub zwrotnymi. Więcej informacji w materiale (http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/niebezpieczne-prady-zwrotne-na-baltyku-tonacy-gina-po-cichu,341667.html)

  Odnośnik do parametru w Systemie SatBałtyk:

  Prądy rozrywające (obszary pilotażowe)