• EnglishEnglish
  • Właściwości optyczne

    Docierające do powierzchni morza światło oddziałuje z wodą morską oraz poszczególnymi jej składnikami. Takie interakcje opisywane są przez właściwości optyczne wody morskiej. W ujęciu ogólnym podzielić właściwości optyczne podzielić można na rzeczywiste i pozorne. Pierwsze z nich odnoszą się do rodzaju składników wody morskiej, drugie zaś od pól światła. W Systemie SatBałtyk prezentowane są różnorodne właściwości optyczne wody morskiej - rzeczywiste i pozorne. Charakteryzacje poszczególnych z nich można znaleźć poniżej.