• EnglishEnglish
 • Tlen uwalniany fotosyntetycznie z=0m

  Tlen uwalniany fotosyntetycznie z=0m

  Ilość cząsteczkowego tlenu (wyrażona w gramach) uwalnianego w procesie fotosyntezy w ciągu dnia przez fitoplankton zawieszony w kolumnie wody pod jednostkową powierzchnią.

  Metodyka

  Dzienna ilość fotosyntetycznie wydzielanego tlenu wyznaczana jest przy pomocy modelu DESAMBEM (Woźniak i in., 2008).

  Podstawą wyliczeń ilości wydzielonego tlenu jest założenie, że podczas fotosyntezy asymilacja jednego atomu węgla do prostego cukru powoduje wydzielenie jednej cząsteczki tlenu O2. Po wyliczeniu przez algorytm DESAMBEM wielkości dobowej produkcji pierwotnej przedstawionej w miligramach węgla następuje przeliczenie tej produkcji na ilość wydzielonego tlenu cząsteczkowego w gramach.

  Walidacja

  Przyjmuje się, że błędy wyznaczania masy tlenu uwalnianego fotosyntetycznie w kolumnie wody są takie same jak w przypadku produkcji pierwotnej z-=0 czyli produkcji pierwotnej w słupie wody.

  Odnośnik do parametru w Systemie SatBałtyk:

  Tlen uwalniany fotosyntetycznie