• EnglishEnglish
  • Tlen

    Tlen stanowi jeden z najważniejszych pierwiastków w przyrodzie, gdyż bez niego życie jakie znamy praktycznie byłoby niemożliwe. Z punktu widzenia morza istotna jest informacja na temat ilości tego pierwiastka w toni wodnej. W związku z tym w Systemie SatBałtyk prezentowane są wielkości takie jak ilość tlenu rozpuszczonego w toni wodnej oraz tlenu uwalnianego fotosyntetycznie.