• EnglishEnglish
 • Temperatura wody

  Temperatura to jeden z podstawowych parametrów fizycznych wody morskiej. Często jest ona wykorzystywana do obserwacji różnorodnych zjawisk (np. upwellingi) zachodzących w danym akwenie. W zależności od metody wyznaczenia i praktycznego zastosowania wartości temperatury wyróżnia się kilka rodzajów, a co za tym idzie również i metod,  wyznaczania tego parametru. W systemie SatBałtyk prezentowana jest temperatura powierzchni morza oraz temperatura wody morskiej. Pierwsza z nich mówi o wartości parametru dla cienkiej warstwy na powierzchni wody, druga zaś zawiera informację również o wartościach na różnych głębokościach morza.

  Interesujące zjawiska widoczne na mapach temperatury

  SST_upwellingUpwelling przybrzeżny, to prąd unoszący wody z głębi ku powierzchni, występujący w niektórych rejonach Bałtyku. Na mapach satelitarnych, wzdłuż południowych brzegów Bałtyku widoczne są często obszary obniżonej temperatury wód powierzchniowych, będące efektem występowania upwellingu. Zjawisko to polega na wynoszeniu na powierzchnię wód z głębiej położonych warstw, zwykle chłodniejszych, pod wpływem prądu płynącego przy wiatrach wiejących wzdłuż brzegu. W okresie zimowym wynoszone wody mogą mieć wyższą temperaturę w stosunku do powierzchniowych w rezultacie obszar ich występowania może objawiać się na mapach temperatury jako obszar cieplejszy.

  Front termiczny, to strefa przejściowa, rozdzielająca masy wodne o różnej temperaturze, która charakteryzuje się wysokim gradientem temperatury. W Bałtyku fronty termiczne mają zróżnicowane rozmiary i są stabilne w czasie. Tworzą się zwykle na granicy basenów o różnej głębokości (całoroczne lub sezonowe), w rejonach występowania upwellingu (krótkookresowe ale o stabilnym położeniu w czasie), w obrębie frontu hydrologicznego, ograniczającego rozpływ wód wnoszonych przez rzeki (krótkookresowe, często o dużej dynamice zmian lokalizacji), wokół wirów itp. Wody po obu stronach frontu bardzo często różnią się nie tylko pod względem temperatury, ale również pod względem innych cech- fizyko-chemicznych, np. zasoleniem, przezroczystością czy innymi właściwościami optycznymi.

  SST_wiry_PLWiry mezoskalowe, to zaburzenia pola prądów związane z anomalią temperatury, zasolenia i poziomu morza o skalach przestrzennych od 10 do 100 km i czasie trwania od kilku dni do miesiąca. Lokalne struktury o wymiarach mniejszych od 10 km są określane jako wiry sub-mezoskalowe. W Bałtyku wiry o różnych rozmiarach są często obserwowane na satelitarnych obrazach radiometrycznych (np. rozkładach temperatury powierzchniowej, stężeń chlorofilu a, i in.) oraz na obrazach radarowych, jako zaburzenia powierzchni morza