• EnglishEnglish
 • Strumień energii PURPSP

  Strumień energii PURPSP

  Jest to suma energii światła (wyrażona w mega dżulach) pochłoniętego tylko przez pigmenty fotosyntetyczne fitoplanktonu w całej kolumnie wody pod powierzchnią 1 metra kwadratowego w ciągu podanej doby. Część tej energii jest przekształcana na energię chemiczną w procesie fotosyntezy materii organicznej zachodzącym w tych komórkach, w odróżnieniu od energii pochłoniętej przez pigmenty fotoochronne, która nie bierze udziału w procesie fotosyntezy. Pozostała część tej pochłoniętej energii jest częściowo zamieniana na ciepło wydzielane z komórki do otoczenia a reszta wypromieniowuje z komórki w postaci światła w procesie luminescencji (tj. głównie luminescencji chlorofilu a).

  Definicja energii PUR (Woźniak, 2008):

  gdzie

  – widmo oświetlenia skalarnego na głębokości z

  – widmo współczynnika absorpcji światła przez pigmenty fotosynetyczne fitoplanktonu na głębokości z

  - długość fali światła [nm]

  – głębokość [m]

  - czas [s]

  Dobową dozę energii PURPSP otrzymuje się całkując wartości energii PURPSP po głębokości (od powierzchni do 1.5 głębokości warstwy eufotycznej) i po czasie (24 godziny).

  Metodyka

  Energia PURPSP wyznaczana jest za pomocą modelu DESAMBEM (Woźniak i in., 2008). Danymi wejściowymi do tego modelu są: doza promieniowania PAR na powierzchni akwenu oraz stężenie chlorofilu a na powierzchni morza Ca(0).

  Przy pomocy modelu DESAMBEM wyznaczane są pola światła w toni wodnej , które pozwalają określić oświetlenie na poszczególnych głębokościach, wyliczane są również pionowe profile koncentracji pigmentów fotosyntetycznych fitoplanktonu (Majchrowski i in.,2007 ) oraz spektralne współczynniki absorpcji światła przez pigmenty fotosyntetyczne fitoplanktonu na tych samych głębokościach (Ficek i in. 2004). Wielkości te pozwalają wyznaczyć dobową dozę energii PURPSP.

  Walidacja

  Przyjmuje się, że błędy metody wyznaczania strumienia energii PURPSP są takie same jak w przypadku strumienia energii PUR.

  Odnośnik do parametru w Systemie SatBałtyk:

  Strumień energii PURPSP (dla zalogowanych użytkowników)