• EnglishEnglish
 • Promieniowanie efektywne LWnet (SBRS)

  Promieniowanie efektywne LWnet

  20150702_rlnsRóżnica między odgórnym LWd i oddolnym LWu promieniowaniem długofalowym z zakresu długości fal 4 - 100 µm. Wartości wyrażone w [Wm-2]. W systemie SatBałtyk prezentowane są mapy wartości średnich dobowych promieniowania efektywnego jako składowe bilansu promieniowania z rozdzielczością przestrzenną 1 km. Wartości ujemne oznaczają, że morze oddaje więcej energii w postaci promieniowania długofalowego niż atmosfera. Wartości dodatnie oznaczają warunek odwrotny.

  Metodyka

  Promieniowanie efektywne wyznaczane jest na podstawie średnich dobowych map odgórnego i oddolnego promieniowania długofalowego opracowywanego w ramach Systemu SatBałtyk (model SBRS[1]).

  Walidacja

  Błąd statystyczny, wyrażony jako odchylenie standardowe różnic pomiędzy wartościami pomiarowymi i wyznaczonymi na podstawie modelu satelitarnego dla wartości średnich dobowych wynosi σ=-12.2Wm-2. Błąd systematyczny (średnia różnica pomiędzy wartościami zmierzonymi i obliczonymi) oszacowano na - 1.1 Wm-2. Walidację przeprowadzono w oparciu o dane empiryczne zebrane na platformie wiertniczej Baltic Beta zlokalizowanej na Morzu Bałtyckim (φ=55°28’50.9’’N, λ=18°10’44.7’’E).

  LWnet_doba_error

  Rys. Porównanie średnich dobowych wartości zmierzonych promieniowania efektywnego LWNET,real oraz obliczonych LWNET,model na w oparciu o model SBRS.

  Odnośnik do produktu w Systemie SatBałtyk:

  Promieniowanie efektywne


  [1]SBRS - Surface Radiation Budget for SatBałtyk