• EnglishEnglish
 • Strumień energii PSR

  Dobowa doza energii PSR

  Jest to energia (wyrażona w mega dżulach) zgromadzona w materii organicznej w wyniku procesu fotosyntezy fitoplanktonu w kolumnie wody pod jednostkową powierzchnią w ciągu podanej doby. Energia ta zgromadzona w materii organicznej (cukry i in.) wyprodukowanej w procesie fotosyntezy dostarcza ekosystemom morskim energii niezbędnej do ich funkcjonowania.

  Metodyka

  Dobowa doza energii PSR wyznaczana jest za pomocą modelu DESAMBEM (Woźniak i in., 2008). Bezpośrednio z modelu wyznacza się całodobową produkcję pierwotną gpp w jednostkach masy węgla w słupie wody pod 1m2 powierzchni. Następnie korzystając z zależności, że wbudowanie 1g węgla nieorganicznego w cukier będący wynikiem fotosyntezy wymaga energii 40 kJ, wyznacza się wartość PSR.

  Walidacja

  Przyjmuje się, że błędy wyznaczania strumienia energii PSR są takie same jak w przypadku produkcji pierwotnej z-=0 czyli produkcji pierwotnej w słupie wody

  Odnośnik do parametru w Systemie SatBałtyk:

  Strumień energii PSR (dla zalogowanych użytkowników)