• EnglishEnglish
 • Bilans promieniowania NET

  Bilans promieniowania NET

  Różnica między odgórnym strumieniem energii promieniowania krótko SWd i długofalowego LWd a strumieniem oddolnym SWu i LWu z zakresu długości fal 0.3 - 100 µm. Wartości wyrażone w [Wm-2]. W systemie SatBałtyk prezentowane są mapy wartości średnich dobowych bilansu promieniowania z rozdzielczością przestrzenną 1 km.

  Metodyka

  Mapy bilansu promieniowania wyznacza się na podstawie średnich dobowych map odgórnego i oddolnego promieniowania długo i krótkofalowego opracowywanych w ramach Systemu SatBałtyk (model SBRS[1]).

  Walidacja

  Błąd statystyczny, wyrażony jako odchylenie standardowe różnic pomiędzy wartościami pomiarowymi i wyznaczonymi na podstawie modelu satelitarnego dla wartości średnich dobowych wynosi σ=15.5 Wm-2. Błąd systematyczny (średnia różnica pomiędzy wartościami zmierzonymi i obliczonymi) oszacowano na -5.5 Wm-2. Walidację przeprowadzono w oparciu o dane empiryczne zebrane na platformie wiertniczej Baltic Beta zlokalizowanej na Morzu Bałtyckim (φ=55°28’50.9’’N, λ=18°10’44.7’’E).

  NET_doba_error_bilans promieniowania

  Rys. Porównanie średnich dobowych wartości bilansu promieniowania zmierzonych NETreal oraz obliczonych NETmodel w oparciu o model SBRS[1].

  [1]SBRS - Surface Radiation Budget for SatBałtyk

  Odnośnik do parametru w Systemie SatBałtyk:

  Bilans promieniowania