• EnglishEnglish
 • Bilans promieniowania krótkofalowego SWNET

  Bilans promieniowania krótkofalowego SWNET

  Różnica między odgórnym SWd i oddolnym SWu strumieniem promieniowania krótkofalowego z zakresu długości fal 300-4000 nm. Wartości wyrażone w [Wm-2]. W systemie SatBałtyk prezentowane są mapy wartości średnich dobowych bilansu promieniowania krótkofalowego z rozdzielczością przestrzenną 1 km.

  Metodyka

  Mapy bilansu promieniowania krótkofalowego wyznacza się na podstawie średnich dobowych map odgórnego i oddolnego promieniowania długofalowego opracowywanych w ramach Systemu SatBałtyk (model SBRS).

  Walidacja

  Błąd statystyczny, wyrażony jako odchylenie standardowe różnic pomiędzy wartościami pomiarowymi i wyznaczonymi na podstawie modelu satelitarnego dla wartości średnich dobowych wynosi σ=9.9 Wm-2. Błąd systematyczny (średnia różnica pomiędzy wartościami zmierzonymi i obliczonymi) oszacowano na 1.5 Wm-2. Walidację przeprowadzono w oparciu o dane empiryczne zebrane na platformie wiertniczej Baltic Beta zlokalizowanej na Morzu Bałtyckim (φ=55°28’50.9’’N, λ=18°10’44.7’’E).

  SWnet_doba_error

  Rys. Porównanie średnich dobowych wartości bilansu promieniowania krótkofalowego zmierzonych SWNET,real oraz obliczonych SWNET,model w oparciu o model SBRS1.

  1 SBRS - Surface Radiation Budget for SatBałtyk

  Odnośnik do parametru w Systemie SatBałtyk:

  Bilans promieniowania krótkofalowego