• EnglishEnglish
 • Promieniowanie, ciepło i energia

  W każdym ekosystemie niezmiernie ważna jest ilość energii, którą można spożytkować na różnorodne procesy biologiczne, fizyczne i chemiczne. W przypadku środowiska morskiego kluczowe jest ile energii i w jakiej postaci dociera do niego, jak również ile jest oddawane do atmosfery. Dlatego też wprowadza się parametry opisujące ilościowo i jakościowo przemiany energetyczne w morzu, a także bilansy tych przemian. Część z takich wielkości prezentowana jest w Systemie SatBałtyk.

  Produkty w grupie

  Strumienie ciepła/promieniowania na powierzchni (model WRF)

  Przykładowe mapy strumieni ciepła utajonego i odczuwalnego oraz odgórnych strumieni promieniowania krótko- i długofalowego nad Bałtykiem z modelu WRF Strumienie ciepła

  Strumień energii PSR

  Dobowa doza energii PSR Jest to energia (wyrażona w mega dżulach) zgromadzona w materii organicznej w wyniku procesu fotosyntezy fitoplanktonu w

  Strumień energii PURPSP

  Strumień energii PURPSP Jest to suma energii światła (wyrażona w mega dżulach) pochłoniętego tylko przez pigmenty fotosyntetyczne fitoplanktonu w całej kolumnie

  Strumień energii PUR

  Strumień energii PUR Jest to suma energii światła (wyrażona w mega dżulach) pochłoniętego przez fitoplankton w całej kolumnie wody pod powierzchnią

  Promieniowanie fotosyntetycznie czynne (PAR) na powierzchni morza

  Rys.1 Przykładowy chwilowy rozkład oświetlenia fotosyntetycznie czynnego na powierzchni Morza Bałtyckiego Rys.2 Porównanie pomierzonych (Oceania) i modelowych (SolRad), w latach 2010-2012,

  Krótkofalowe promieniowanie słoneczne

  Rys.1 Przykładowy chwilowy rozkład oświetlenia na powierzchni Morza Bałtyckiego Rys.2 Miejsca pomiarów całkowitego promieniowania słonecznego z pokładu r/v „Oceania” w latach

  Dobowa doza promieniowania słonecznego

  Dobowa doza promieniowania słonecznego Rys.1 Przykładowy rozkład sumy dobowej promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Morza Bałtyckiego Suma dobowa promieniowania słonecznego w zakresie

  Dobowa doza promieniowania fotosyntetycznie czynnego (PAR)

  Rys.1 Przykładowy rozkład sumy dobowej PAR docierającego do powierzchni Morza BałtyckiegoRys.2 Porównanie pomierzonych (Oceania) i modelowych (SolRad), w latach 2010-2012,

  Promieniowanie efektywne LWnet (SBRS)

  Promieniowanie efektywne LWnet Różnica między odgórnym LWd i oddolnym LWu promieniowaniem długofalowym z zakresu długości fal 4 - 100 µm. Wartości

  Odgórne promieniowanie krótkofalowe SWd

  Odgórne promieniowanie krótkofalowe SWd Gęstość strumienia energii (oświetlenie wektorowe odgórne[1]) promieniowania słonecznego bezpośredniego i rozproszonego w atmosferze, w zakresie długości fal

  Odgórne promieniowanie długofalowe LWd

  Odgórne promieniowanie długofalowe LWd Gęstość powierzchniowa strumienia energii (oświetlenie wektorowe odgórne[1]) promieniowania cieplnego emitowanego przez atmosferę w zakresie długości fal długofalowych

  Oddolne promieniowanie krótkofalowe SWu

  Oddolne promieniowanie krótkofalowe SWu Gęstość strumienia energii (oświetlenie wektorowe oddolne[1]) promieniowania słonecznego odbitego od powierzchni wody oraz wychodzącego z pod jej

  Oddolne promieniowanie długofalowe LWu

  Oddolne promieniowanie długofalowe LWu Gęstość powierzchniowa strumienia (oświetlenie wektorowe oddolne[1]) promieniowania cieplnego emitowanego przez powierzchnię morza oraz promieniowania cieplnego odbitego od

  Bilans promieniowania NET

  Bilans promieniowania NET Różnica między odgórnym strumieniem energii promieniowania krótko SWd i długofalowego LWd a strumieniem oddolnym SWu i LWu z

  Bilans promieniowania krótkofalowego SWNET

  Bilans promieniowania krótkofalowego SWNET Różnica między odgórnym SWd i oddolnym SWu strumieniem promieniowania krótkofalowego z zakresu długości fal 300-4000 nm. Wartości