• EnglishEnglish
 • Indeks pigmentów niefotosyntetyzujących

  Indeks pigmentów niefotosyntetyzujących

  Indeks zawartości pigmentów niefotosyntezujących fa w komórkach fitoplanktonu na powierzchni akwenu przedstawia stosunek pigmentów fotosyntetycznych do sumy pigmentów fotosyntetycznych i fotoochronych występujący w komórkach fitoplanktonu (pigmenty fotoochronne są produkowane przez fitoplankton w warunkach wysokiego natężenia oświetlenia w paśmie niebieskim, tj. przy zagrożeniu fotoinhibicją). Parametr ten ma istotne znaczenie przy określaniu wydajności kwantowej fotosyntezy służącej do bezpośredniego wyznaczenia wartości produkcji pierwotnej. Parametr ten jest bezwymiarowy i zmienia się w zakresie w Bałtyku od ok. 0.5 do 1.

  Metodyka

  Indeks zawartości pigmentów niefotosyntetyzujących na powierzchni Bałtyku wyznaczany jest za pomocą modelu DESAMBEM (Woźniak i in., 2008).

  Danymi wejściowymi do tego modelu są stężenie chlorofilu a tuż pod powierzchnią oraz dzienna doza oświetlenia powierzchniowego. Wyliczane są pionowe profile stężeń głównych grup pigmentów fotosyntetycznych fitoplanktonu – chlorofili a, b,c oraz karotenoidów fotosyntetycznych i fikobilin (Majchrowski i in.,2007). W następnym etapie wyznaczane są energie absorbowane przez pigmenty fotosyntetyczne PURPSP oraz przez wszystkie pigmenty PUR w komórkach fitoplanktonu. Indeks jest wyznaczany jako stosunek PURPSP do PUR.

  Odpowiednie formuły na jego wyznaczenie można znaleźć w artykułach (Woźniak i in., 2008; Woźniak i in., 2007).

  Odnośnik do parametru w Systemie SatBałtyk:

  Indeks pigmentów niefotosyntetyzujących: 0 m (dla zalogowanych użytkowników)