• EnglishEnglish
 • Pigmenty fitoplanktonu

  Komórki fitoplanktonu zawierają szereg pigmentów, które odgrywają rozmaite funkcje w cyklu życiowym tych organizmów. Do najważniejszych barwników zaliczyć można chlorofile (barwniki zielone) oraz karotenoidy (barwniki pomarańczowe). Poza tym występują również barwniki takie jak  fikocyjanina, fikoerytryna czy fukoksantyna.

  W Systemie SatBałtyk prezentowane są wybrane parametry charakteryzujące pigmenty obecne w Bałtyku oraz parametry pochodne. Dokładne opisy poszczególnych wielkości przedstawione są poniżej.

  Produkty w grupie

  Chlorofil a (dane satelitarne)

  Chlorofil a (dane satelitarne) Stężenie chlorofilu a wyliczone na podstawie algorytmu wykorzystującego wartości reflektancji morza wyliczonej dla wybranych kanałów spektralnych na

  Indeks pigmentów niefotosyntetyzujących

  Indeks pigmentów niefotosyntetyzujących Indeks zawartości pigmentów niefotosyntezujących fa w komórkach fitoplanktonu na powierzchni akwenu przedstawia stosunek pigmentów fotosyntetycznych do sumy pigmentów

  Karotenoidy fotoochronne

  Karotenoidy fotoochronne Karotenoidy fotoochronne (PPC – skrót od ang. Photoprotecting Carotenoids) zwykle nie uczestniczą w procesie fotosyntezy bezpośrednio, lecz chronią chlorofil

  Karotenoidy fotosyntetyczne

  Karotenoidy fotosyntetyczne Karotenoidy fotosyntetyczne (PSC – skrót od ang. Photosynthetic Carotenoids) pełnią zwykle rolę pigmentów anten absorbujących kwanty światła wykorzystywane następnie

  Chlorofil c (DESAMBEM)

  Chlorofil c Stężenia chlorofilu c są wyznaczane dla wybranych głębokości (tj. 0m, 1m, 3m, 5m, 10m, 20m, 30m) w toni wodnej

  Chlorofil b (model DESAMBEM)

  Stężenie chlorofilu b Stężenia chlorofilu b są wyznaczane dla wybranych głębokości (tj. 0m, 1m, 3m, 5m, 10m, 20m, 30m) w toni

  Chlorofil a z=0m (model DESAMBEM)

  Chlorofil a z=0m Stężenia chlorofilu a (DESAMBEM) są wyznaczane za pomocą modelu DESAMBEM w toni wodnej do głębokości odpowiadającej 1.5 grubości warstwy

  Chlorofil a (model DESAMBEM)

  Chlorofil a Stężenia chlorofilu a (DESAMBEM) są wyznaczane za pomocą modelu DESAMBEM dla wybranych głębokości (tj. 0m - chlorofil a; 1m

  Chlorofil-a (model 3D CEMBS)

  Chlorofil-a (model 3D CEMBS) Stężenie chlorofilu-a obliczone za pomocą modelu ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBS (3D Coupled Ecosystem Model of the