• EnglishEnglish
 • Produkcja pierwotna

  Fotosyntetyczna produkcja pierwotna w morzu jest jednym z głównych procesów zachodzących w biosferze Ziemi. Stanowi pierwsze ogniwo w łańcuchu troficznym i przez to jest odpowiedzialna za zasilanie ekosystemów w energię. W procesie produkcji pierwotnej uwalniany jest również tlen. Przez to fitoplankton jest jednym z głównych regulatorów bilansu tlen – dwutlenek węgla i wpływa na klimat poprzez regulację efektu cieplarnianego w atmosferze.

  Pionowy rozkład dziennej produkcji prezentowany jest na głębokościach skorelowanych z głębokościami na których prezentowane są pozostałe parametry wyznaczone przy pomocy modelu DESAMBEM czyli 0, 1, 3, 5, 10, 20m.

  Formuła pozwalająca wyznaczyć wartość dziennej produkcji pierwotnej na wybranej głębokości pp(z) (z oznacza wybraną głębokość) (Woźniak i in., 2008, Woźniak i in, 2007):

  gdzie

  – dzienna doza energii absorbowanej przez fitoplankton na głębokości z

  – wydajność kwantowa fotosyntezy na głębokości z

  Wartość produkcji pierwotnej na wybranych głębokościach jest prezentowana w miligramach asymilowanego węgla na metr sześcienny na dobę [mg C m-3 d-1].

  Metodyka

  Produkcja pierwotna na wybranych głębokościach w Bałtyku wyznaczana jest za pomocą modelu DESAMBEM (Woźniak i in., 2008).

  Walidacja

  Przyjmuje się, że błędy wyznaczania produkcji pierwotnej na określonych głębokościach są takie same jak w przypadku produkcji pierwotnej z-=0 czyli produkcji pierwotnej w słupie wody.

  Odnośnik do parametru w Systemie SatBałtyk:

  Produkcja pierwotna

  Produkcja pierwotna: 0m

  Produkcja pierwotna: 1m

  Produkcja pierwotna: 3m

  Produkcja pierwotna: 5m

  Produkcja pierwotna: 10m

  Produkcja pierwotna: 20m