• EnglishEnglish
 • Maksymalna wydajność kwantowa fotosyntezy

  Maksymalna wydajność kwantowa fotosyntezy oznacza maksymalny stosunek liczby atomów (lub moli) fotosyntetycznie asymilowanego węgla do ilości (lub moli) kwantów promieniowania słonecznego dla warunków, które są w danej chwili w słupie wody.

  Jednostką maksymalnej wydajności kwantowej fotosyntezy, podobnie jak wydajności kwantowej fotosyntezy, jest mol C Ein-1. Ein oznacza jednostkę Einstein czyli mol kwantów. Definicję maksymalnej wydajności kwantowej fotosyntezy można znaleźć w opisie wydajności kwantowej fotosyntezy.

  Metodyka

  Maksymalna wydajność kwantowa fotosyntezy w Bałtyku wyznaczana jest za pomocą algorytmu DESAMBEM (Woźniak i in., 2008).

  Walidacja

  Przyjmuje się, że błędy metody wyznaczania maksymalnej wydajności kwantowej fotosyntezy są takie same jak w przypadku wydajności kwantowej fotosyntezy.

  Odnośnik do parametru w Systemie SatBałtyk:

  Maksymalna wydajność kwantowa fotosyntezy