• EnglishEnglish
  • Fotosynteza i produkcja pierwotna

    Fotosynteza czyli proces przemiany energii światła słonecznego, dwutlenku węgla i wody w proste związki organiczne (cukry) i tlen zachodząca w komórkach organizmów zielonych. Proces ten stanowi podstawowy proces biologiczny umożliwiając producentom tworzenie własnej biomasy. Wytworzona w taki sposób materia stanowi pokarm dla organizmów wyższych poziomów troficznych. Szybkość produkowania materii przez organizmy fotosyntetyzujące wyrażana jest w wielkości zwanej produkcją pierwotną.

    W Systemie SatBałtyk prezentowane są parametry charakteryzujące proces fotosyntezy, jak również produkcję pierwotną na obszarze Bałtyku. Dokładne charakterystyki każdego z parametrów przedstawione są poniżej.