Przykładowe Wyniki Badań | SatBałtyk

 • EnglishEnglish
 • Przykładowe Wyniki Badań

  Opracowane praktyczne i gotowe do zastosowania procedury pomiarowe dla poszczególnych parametrów:

  • Absorpcja światła przez cząstki zawieszone (link)
  • Absorpcja światła przez chromoforowe związki organiczne rozpuszczone w wodzie (link)
  • Stężenie chlorofilu a - metoda spektrofotometryczna (link)
  • Fitoplankton (link)
  • Koncentracja chlorofili i karotenoidów akcesoryjnych (link)
  • Produkcja pierwotna (link)
  • Stężenie cząsteczkowego węgla organicznego (link)
  • Stężenie masowe cząstek zawieszonych (link)

   

   

  01
  Rysunek po lewej przedstawia przykładowe mapy rozkładów a) oświetlenia, b) temperatury, c) koncentracji chlorofilu i d) całkowitej produkcji pierwotnej materii organicznej w Bałtyku wg satelitarnego monitoringu z wykorzystaniem algorytmu DESAMBEM

   

   

   

  02
  Na rysunku przedstawiono Schemat blokowy Systemu Operacyjnego SatBałtyk, w wersji opracowanej w 2011 roku. Schemat ten pokazuje podstawowe założenia architektury Systemu, który stanowi jeden z wyników projektu SatBałtyk.

  (Patrz opis w artykule: Woźniak et al., 2011, OCEANOLOGIA, 53 (4), pp. 897–924, Fig. 2; http://www.iopan.gda.pl/oceanologia/534wozni.pdf)

   

   

  03
  Przykładowe mapy wyznaczone za pomocą technik teledetekcyjnych: koncentracji chlorofilu a na powierzchni morza  (Ca(0) ≡ Ca(z ≈0)) oraz współczynnika całkowitej absorpcji światła dla długości  fali 440 nm przez substancje rozpuszczone i zawieszoną materię cząsteczkową  w warstwie powierzchniowej wód Bałtyku a(400; 0) ≡ a(λ = 440 nm, z ≈ 0) w dniu 24 kwietnia 2011 roku

  (Patrz opis w artykule: Woźniak et al. 2011, OCEANOLOGIA, 53 (4), pp. 925-958, Fig. 6; http://www.iopan.gda.pl/oceanologia/534wozn2.pdf)