Konferencja „Remote-sensing. Challenges in gather and sharing data” | SatBałtyk

  • EnglishEnglish
  • Konferencja "Remote-sensing. Challenges in gather and sharing data"

    W dniu 19 września 2019 r. w siedzibie Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, przy ul. Powstańców Warszawy 55 odbędzie się kolejna konferencja z cyklu spotkań organizowanych z inicjatywy Komisji Nauk Kosmicznych, we współpracy z Bałtyckim Klastrem Morskim i Kosmicznym - “Remote-sensing. Challenges in gather and sharing data”. Współorganizatorami tego wydarzenia są Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Komitet Badań Morza Polskiej Akademii Nauk, Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN (Sekcja Teledetekcji), Konsorcjum Naukowe SatBałtyk, i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Spotkania z tego cyklu są kontynuacją dyskusji rozpoczętej w ubiegłych latach przez środowiska nauki, przedsiębiorczości i administracji identyfikującej problemy, potrzeby i punkty wspólne w obszarach pozornie tylko od siebie odległych: morskim i kosmicznym. Interdyscyplinarny charakter tych konferencji stworzył platformę do wymiany poglądów, przedstawienia wiedzy i przedyskutowania wyników badań i zagadnień związanych z regulacjami prawnymi, zarządzaniem i technologiami w obu tych obszarach, ich wzajemnych powiązań oraz możliwości zastosowań praktycznych.

    Na zbliżającej się konferencji zostaną przedstawione z różnych perspektyw możliwości, ale też ograniczenia związane z powszechnym stosowaniem technik satelitarnych. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej https://www.iopan.pl/KNK2019. Serdecznie zapraszamy do rejestracji i uczestnictwa.