Boja SatBałtyk | SatBałtyk

  • EnglishEnglish
  • Boja SatBałtyk

    We wtorek 7 czerwca 2016 została ponownie umieszczona na swoim miejscu boja pomiarowa systemu SatBałtyk. Zakotwiczona jest na  obszarze Zatoki Gdańskiej - pozycja 54.434° N,  19.009 E.

    Z tego miejsca dostarcza do Systemu SatBałtyk szereg parametrów mierzonych in-situ takich jak podstawowe parametry fizyczne (temperatura, zasolenia), parametry optyczne (współczynniki absorpcji i osłabiania światła), parametry meteorologiczne  i inne.

    boja1 boja 3 boja4