Artystyczny wymiar SatBałtyku | SatBałtyk

  • EnglishEnglish
  • Artystyczny wymiar SatBałtyku

    W trakcie swojej rezydencji w CSW ŁAŹNIA Elise Alloin prowadzi badania w zakresie trzech pól tematycznych: MorzeBałtyckie, Sobieszewo/Wiślinka, Żarnowiec. Artystkę zaintrygował System SatBałtyk a poznanie specyfiki badań naukowych na Morzu Bałtyckim stało się częścią jej artystycznych poszukiwań w Gdańsku.

    Praktyka Elise Alloin opiera się na długofalowej współpracy z interdyscyplinarnymi zespołami badaczy oraz ośrodkami naukowymi. Swoje projekty realizowała między innymi w zdemontowanym reaktorze jądrowym w Strasburgu, laboratorium ANDRA w podziemnym składzie odpadów radioaktywnych we Francji, a także w zrekultywowanej kopalni rudy uranu w niemieckiej Saksonii (przedsiębiorstwo Wismut i Uniwersytet Techniczny w Dreźnie), funkcjonującej dziś jako miejsce rekreacji i odpoczynku. W swojej pracy Alloin używa różnych środków wyrazu takich jak rzeźba, fotografia, wideo czy performans. Tworzy instalacje angażujące odbiorcę.

    Elise Alloin przebywa na rezydencji artystycznej w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w ramach programu wymiany bilateralnej z miastem Strasburg oraz stowarzyszeniem Apollonia Échanges Artistiques Européens prowadzonym od 2011 roku.