Video-monitoring brzegu | SatBałtyk

  • EnglishEnglish
  • Video-monitoring brzegu

    W ramach projektu SatBałtyk, Uniwersytet Szczeciński prowadzi szeroko pojęty monitoring strefy brzegowej. Polega on pozyskiwaniu danych z użyciem metod teledetekcyjnych, technologii video-monitoringu oraz danych z pomiarów terenowych wykorzystujących technikę GPS RTK. Celem takiego monitoringu jest poznanie prawidłowości procesów zachodzących w strefie brzegowej morza bezpływowego jakim jest Morze Bałtyckie oraz ich modelowanie i przewidywanie. Szczególną uwagę skupia się na zjawiskach sztormowych, które w największym stopniu przekształcają strefę brzegową. Dodatkowo, monitoring wzbogacony jest pomiarami z urządzeń rejestrujących zmiany poziomu morza, falowanie oraz prądy. Poznanie lokalnych warunków hydrodynamicznych i powiązanie ich z wielkością zmian objętościowych brzegu pozwoli na wzbogacenie wiedzy o procesach zachodzących na tym obszarze i umożliwi przewidywanie niektórych zjawisk występujących w strefie brzegowej, wykorzystując numeryczne modele prognostyczne.