VII Sympozjum Konsorcjum SatBałtyk | SatBałtyk

  • EnglishEnglish
  • VII Sympozjum Konsorcjum SatBałtyk

    chlorofil_walidacja

    W dniach 23-25 listopada 2015 roku wykonawcy projektu SatBałtyk spotkali się na VII sympozjum Konsorcjum SatBałtyk w Strzelinku niepodal Słupska.
    Podczas obrad syntetycznie omówiono najważniejsze wyniki prac naukowych przeprowadzanych w ramach realizacji projektu (łącznie 13 referatów) oraz przedstawiono pierwsze rezultaty analiz przeprowadzonych na podstawie charakterystyk dostarczanych przez System SatBałtyk (łącznie 7 referatów obejmujących opis zakresu i charakteru zmienności przestrzennej i czasowej szeregu parametrów fizycznych i biologicznych ekosystemu Morza Bałtyckiego). Na spotkaniu w Strzelinku przeprowadzono też dyskusję dotyczącą organizacji zadań związanych z utrzymaniem trwałości projektu i rozwoju Systemu SatBałtyk.