VI Sympozjum Konsorcjum Naukowego SatBałtyk | SatBałtyk

  • EnglishEnglish
  • VI Sympozjum Konsorcjum Naukowego SatBałtyk

    W dniach 10-12 czerwca 2015 roku w Dźwirzynie odbyło się VI Sympozjum Konsorcjum Naukowego SatBałtyk pod tytułem: "Praktyczne aspekty satelitarnego monitoringu Bałtyku". Spotkanie podzielone zostało na kilka sesji dotykających najistotniejszych zagadnień naukowych i technicznych realizacji bieżącego etapu projektu. Wygłoszonych zostało łącznie 14 prezentacji przedstawiających wybrane parametry opisujące strefę brzegową, treści informacyjne i edukacyjne portalu internetowego SatBałtyk, nazwy charakterystyk w Systemie Operacyjnym SatBałtyk oraz istotne strategicznie produkty i charakterystyki. W trakcie sesji prowadzone były również dyskusje wnoszące uwagi, które przyczynią się do usprawnienia i poprawienia prowadzonych  obecnie prac i ich efektów.