Temperatura
Zachmurzenie
Chlorofil a
Produkcja pierwotna
Promieniowanie słoneczne

Map label

Map time
Map Source
[ °C ]

8.5oC

średnia temperatura wody

8.9%

średnie zachmurzenie

2.4 mg/m3

średnie stężenie chlorofilu a

426.6 mg/m2·d

średnia produkcja pierwotna

17.39 MJ/m2

średnia doza dobowa

Projekt nr POIG.01.01.02-22-011/09-00, pt.: Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego (SatBałtyk), zyskał rekomendację do finansowania z funduszy Komisji Europejskiej, w wyniku ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursu na "badania naukowe służące budowaniu gospodarki opartej na wiedzy"". Konkurs ten był ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (priorytet 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, poddziałanie 1.1.2).