Workshop Konsorcjum Satbałtyk i Odziału Morskiego IMGW PIB | SatBałtyk

 • EnglishEnglish
 • Workshop Konsorcjum Satbałtyk i Odziału Morskiego IMGW PIB

  W środę, 21 czerwca 2017 roku  o godzinie 9:30 w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie odbyło się kolejne kwartalne spotkanie Konsorcjum SatBałtyk. Tym razem zorganizowane było w formie Workshopu współorganizowanego przez Oddział Morski IMGW PIB w Gdyni i objęte patronatem przez Sekcję Fizyki Morza KBM PAN. Podczas spotkania syntetycznie przedstawione zostały plany i prace badawcze przeprowadzone w IMGW i w instytucjach zrzeszonych w naszym Konsorcjum.

  Plan workshopu:

  09:30 – 09:45    Przywitanie
  Sesja I: Wprowadzenie w tematykę prowadzenie: prof. Adam Krężel
  09:45 – 10:15     Włodzimierz Krzymiński, Uwarunkowania prawne oceny stanu i ochrony Morza Bałtyckiego
  10:15 – 10:45     Mirosława Ostrowska, Mirosław Darecki, Adam Krężel, Dariusz Ficek, Kazimierz Furmańczyk, Marek Kowalewski, Jerzy Dera, System SatBałtyk - kompleksowe narzędzie do badania i monitorowania Morza Bałtyckiego
  10:45 – 11:15     Przerwa na kawę

  Sesja II: Wykorzystanie informacji satelitarnej w badaniach środowiska morskiego prowadzenie: mgr. Włodzimierz Krzymiński
  11:15 – 11:45     Bożena Łapeta, Piotr Struzik, Monika Hajto, System odbioru i przetwarzania danych satelitarnych IMGW-PIB – możliwości wykorzystania w badaniach środowiska morskiego
  11:45 – 12:15     Mirosław Darecki, Adam Krężel, Marta Konik, Tomasz Krawczyk, Katarzyna Bradke, Jakub Zdroik i Marcin Paszkuta, Dane satelitarne przetwarzane przez członków konsorcjum SatBałtyk i informacje o środowisku morskim jakie można na ich podstawie uzyskać

  Sesja III: Badanie i analiza związków między parametrami środowiska morskiego i zachodzącymi w nim procesami prowadzenie: dr hab. Dariusz Ficek
  12:15 – 12:35     Mirosława Ostrowska, Mirosław Darecki, Adam Krężel, Dariusz Ficek, Roman Majchrowski, Tomasz Zapadka, Joanna Stoń Egiert, Sławomir Sagan, Sławomir Woźniak, Marek Kowalewski, Badanie i modelowanie procesów zachodzących w środowisku morskim w kontekście operacyjnego Systemu SatBałtyk
  12:35 – 12:55     Tamara Zalewska, Aplikacja danych pomiarowych w aspekcie badań i oceny stanu środowiska morskiego realizowanych w Oddziale Morskim IMGW-PIB
  12:55 – 13:15     Ewa Jakusik, Prace naukowo-badawcze realizowane w Zakładzie Badań Morskich
  13:15 – 14:20     Lunch

  Sesja IV: Operacyjne wykorzystanie modeli w badaniach środowiska morskiego prowadzenie: dr hab. Tamara Zalewska
  14:20 – 14:50     Marek Kowalewski, Lidia Dzierzbicka, Witold Cieślikiewicz, Marta Konik, Katarzyna Bradtke, Mirosław Darecki, Operacyjne modele prognostyczne w Systemie SatBałtyk
  14:50 – 15:10     Ewa Antao, Wykorzystanie teorii falowania do pracy operacyjnej modelu
  15:10 – 15:30     Alicja Kańska, Katarzyna Krzysztofik, Beata Kowalska, Ostrzeganie przed zagrożeniami hydrologicznymi w obszarze wybrzeża
  Podsumowanie i dyskusja

  Zdjęcia: Tomasz Jankowski