Seminarium SatBałtyk | SatBałtyk

  • EnglishEnglish
  • Seminarium SatBałtyk

    Ostatnie w 2017 roku seminarium kwartalne Konsorcjum SatBałtyk odbyło się 20 grudnia o godzinie 12:00 w dużej sali seminaryjnej IOPAN.
    Na spotkaniu wygłoszony został referat autorstwa prof. Hanny Mazur-Marzec, dr Justyny Kobos i mgr Katarzyny Sutryk:
    "Zakwity cyjanobakterii w Morzu Bałtyckim (przyczyny i skutki) - obecny stan wiedzy".

    Po spotkaniu wykonane zostało coroczne zdjęcie uczestników.