• EnglishEnglish
  • Doświadczenia

    Podstrona zawiera doświadczenia opisujące zjawiska i procesy zachodzące w morzu. Wykonanie doświadczeń nie wymaga posiadania specjalistycznego sprzętu, więc każdy może wykonać je samodzielnie w domu.

    Materiały współfinansowane przez Polską Akademię Nauk w ramach środków na działalność upowszechniającą naukę.