Rejs badawczy | SatBałtyk

  • EnglishEnglish
  • Rejs badawczy

    W dniach 24 lutego-4 marca 2016 roku odbył się rejs badawczy, który został przeprowadzony na pokładzie R/V Oceania. Wszystkie badania zostały wykonane pod kierownictwem Moniki Zabłockiej przez pracowników i doktorantów Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Podczas rejsu wykonano szereg badań z zakresu biooptyki i akustyki morza takich jak: temperatura, zasolenie, stężenia składników wody morskiej (chlorofil, materia zawieszona, substancje żółte i inne), pola światła, właściwości optyczne wody morskiej, pola szumów i inne. Wszystkie działania zostały zrealizowane zgodnie z wcześniejszymi planem. Zmierzone parametry wzbogacą bazę danych projektu SatBałtyk.