Badania strefy brzegowej południowego Bałtyku | SatBałtyk

  • EnglishEnglish
  • Badania strefy brzegowej południowego Bałtyku

    O godzinie 9.00 rano raz w miesiącu w okresie od marca do października, kuter Sea Angel wypływa w morze w nietypowej dla siebie roli jednostki naukowo - badawczej. Na pokład zabierani są pracownicy i studenci Akademii Pomorskiej w Słupsku (APSL). Pod czujnym okiem kadry naukowej Zakładu Fizyki Środowiska AP (ZFŚ APSL) studenci wraz z opiekunami aktywnie uczestniczą w pomiarach związanych z badaniami środowiska Morza Bałtyckiego. Badania prowadzone są z kutra rybackiego w strefie brzegowej południowego Bałtyku (okolice portu Ustka). Do pomiarów wykorzystywana jest specjalistyczna aparatura naukowa, która jest opuszczana do wody. Uzupełnieniem bezpośrednich pomiarów w morzu jest analiza próbek wody morskiej pobieranej w miejscu badań. Te dodatkowe analizy wykonywane są w laboratorium Zakładu Fizyki Środowiska i uczestniczą w nich również studenci. W takich rejsach badawczych realizowanych w ramach projektu SatBałtyk studenci wykorzystują zdobytą wiedzę teoretyczną uzyskaną podczas wykładów oraz zajęć laboratoryjnych w praktyce. Dzięki takim wyprawom baza systemu SatBałtyk uzupełniana jest o unikatowe pomiary: koncentracji pigmentów w fitoplanktonie, pH wody, zasolenia, mętności wody, temperatury wody na różnych głębokościach, koncentracji głównych grup fitoplanktonu i ich właściwości fluorescencyjne (sinic, zielenic, okrzemek i kryptofitów), koncentracji materii zawieszonej, koncentracji objętościowej cząsteczek w 32 klasach wielkości oraz parametry charakteryzujące właściwości absorpcyjne i rozpraszające wody bałtyckiej.

     WP_20141031_034  WP_20141031_030  P1720753

     

     P1720808  P1720874