Hackaton Maritime EOvation | SatBałtyk

  • EnglishEnglish
  • Hackaton Maritime EOvation

    W dniach 16 – 17 marca odbył się 24-godzinny maraton naukowy zorganizowany przez firmę Blue Dot Solutions. Tym razem został poświęcony możliwościom wykorzystania danych satelitarnych do rozwiązywania problemów związanych ze stanem środowiska Morza Bałtyckiego. Dotyczyły one rozwoju fitoplanktonu, falowania w rejonie Bałtyku, bilansu energii, podtopień i erozji plaż oraz spływu wód przybrzeżnych do morza.
    Uczestnicy opracowywali sposoby na użycie informacji satelitarnej w ramach jednego, wybranego tematu. Zwyciężył projekt aplikacji połowowej adresowanej do rybaków. Na podstawie map temperatury oraz biomasy fitoplanktonu określana byłaby baza pokarmowa i warunki środowiska, które byłyby używane do szacowania potencjalnego rozmieszczenia ławic ryb.
    Wśród nagród znalazła się m. in. konsultacja naukowa z naukowcami z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, którzy tworzyli System SatBałtyk.