Obrona rozprawy doktorskiej | SatBałtyk

  • EnglishEnglish
  • Obrona rozprawy doktorskiej

    W dniu 22 maja 2015 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej naszej koleżanki Moniki Woźniak. Tytuł rozprawy brzmiał: "Identyfikacja grup organizmów dominujących w zakwitach fitoplanktonu w wodach Morza Bałtyckiego metodami niekontaktowymi".

    Praca została zrealizowana na wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem: promotora prof. dr hab. Adama Krężela (IO UG) oraz promotora pomocniczego dr hab. Mirosława Dareckiego (IO PAN).
    Recenzentami pracy zostali: dr hab. Dariusz Ficek (IF AP) oraz dr hab. Mirosława Ostrowska (IO PAN).