Kontakt | SatBałtyk

 • EnglishEnglish
 • Kontakt  Aby użyć CAPTCHA, potrzebujesz zainstalować Really Simple CAPTCHA .

  Kontakt w sprawach naukowych i technicznych:
  satbaltyk@iopan.gda.pl

  Kierownik projektu:
  dr hab. Mirosława Ostrowska
  ostra@iopan.gda.pl

  prof. dr hab. Adam Krężel (UG)
  oceak@univ.gda.pl

  dr hab. Mirosław Darecki (IOPAN)
  darecki@iopan.gda.pl

  dr hab. Dariusz Ficek, prof AP (IF AP)
  ficek@apsl.edu.pl

  prof. dr hab. Kazimierz Furmańczyk (US)
  kaz@univ.szczecin.pl