Kontakt | SatBałtyk

 • EnglishEnglish
 • Kontakt   Aby użyć CAPTCHA, potrzebujesz zainstalować Really Simple CAPTCHA .

   Kontakt w sprawach naukowych i technicznych:
   satbaltyk@iopan.gda.pl

   Kierownik projektu:
   dr hab. Mirosława Ostrowska
   ostra@iopan.gda.pl

   prof. dr hab. Adam Krężel (UG)
   oceak@univ.gda.pl

   dr hab. Mirosław Darecki (IOPAN)
   darecki@iopan.gda.pl

   dr hab. Dariusz Ficek, prof AP (IF AP)
   ficek@apsl.edu.pl

   prof. dr hab. Kazimierz Furmańczyk (US)
   kaz@univ.szczecin.pl