Konferencja: KOSMOS A MORZE – NA STYKU HORYZONTÓW | SatBałtyk

 • EnglishEnglish
 • Konferencja: KOSMOS A MORZE - NA STYKU HORYZONTÓW

  W dniu 8 marca 2018 roku w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie odbyła się Krajowa Konferencja Naukowa

  KOSMOS A MORZE – NA STYKU HORYZONTÓW.

  Była to kolejna z cyklu konferencji naukowych zaplanowanych i organizowanych przez Komisję Nauk Kosmicznych przy Oddziale PAN w Gdańsku, pod przewodnictwem prof. dr hab. Edmunda Wittbrodta.
  Celem tych Konferencji jest wymiana informacji i doświadczeń a także tworzenie płaszczyzny porozumienia oraz integracji środowisk ze świata nauki, administracji i gospodarki, działających w dziedzinie wykorzystania przestrzeni kosmicznej.
  Morze i Kosmos - to dwa obszary, których poznanie i eksploatowanie wciąż stawia nowe wyzwania. Rozwój technologii umożliwia coraz szersze korzystanie z zasobów morskich i coraz śmielsze sięganie w tym celu do technik kosmicznych. Zamierzeniem Konferencji „KOSMOS A MORZE – NA STYKU HORYZONTÓW” jest stworzenie platformy do wymiany poglądów, przedstawienia wiedzy i przedyskutowania wyników badań i zastosowań wiążących te dwa obszary pozornie tylko od siebie odległe. Łączy je szereg zagadnień związanych z regulacjami prawnymi, zarządzaniem i technologiami omawianymi na poprzednich spotkaniach z tego cyklu. Ich morskie aspekty a w szczególności bezpieczeństwo na morzu, łączność satelitarna, nawigacja i teledetekcja będą głównymi tematami tych kolejnych obrad.

  Współorganizatorami Konferencji byli:
  Komitet Badań Morza Polskiej Akademii Nauk (Sekcja Fizyki Morza), Konsorcjum Naukowe SatBałtyk, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk oraz Oddziały Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB w Gdyni i Krakowie.