SatBaltic Consortium and IMGW PIB Maritime Branch workshop | SatBałtyk

 • PolskiPolski
 • SatBaltic Consortium and IMGW PIB Maritime Branch workshop

  The quarterly meeting of the SatBaltic Consortium was taken place on Wednesday, 21 June 2017, at 9:30 am at the Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences in Sopot. This time, it was organized as a workshop co-organized by the Marine Department of IMGW PIB in Gdynia and patronized by KBM Department of Marine Physics. During the meeting, the plans and research carried out in IMGW and the institutions associated in our Consortium has been presented in a synthesized manner.
  Workshop plan:

  09:30 – 09:45    Przywitanie
  Sesja I: Wprowadzenie w tematykę prowadzenie: prof. Adam Krężel
  09:45 – 10:15     Włodzimierz Krzymiński, Uwarunkowania prawne oceny stanu i ochrony Morza Bałtyckiego
  10:15 – 10:45     Mirosława Ostrowska, Mirosław Darecki, Adam Krężel, Dariusz Ficek, Kazimierz Furmańczyk, Marek Kowalewski, Jerzy Dera, System SatBałtyk - kompleksowe narzędzie do badania i monitorowania Morza Bałtyckiego
  10:45 – 11:15     Przerwa na kawę

  Sesja II: Wykorzystanie informacji satelitarnej w badaniach środowiska morskiego prowadzenie: mgr. Włodzimierz Krzymiński
  11:15 – 11:45     Bożena Łapeta, Piotr Struzik, Monika Hajto, System odbioru i przetwarzania danych satelitarnych IMGW-PIB – możliwości wykorzystania w badaniach środowiska morskiego
  11:45 – 12:15     Mirosław Darecki, Adam Krężel, Marta Konik, Tomasz Krawczyk, Katarzyna Bradke, Jakub Zdroik i Marcin Paszkuta, Dane satelitarne przetwarzane przez członków konsorcjum SatBałtyk i informacje o środowisku morskim jakie można na ich podstawie uzyskać

  Sesja III: Badanie i analiza związków między parametrami środowiska morskiego i zachodzącymi w nim procesami prowadzenie: dr hab. Dariusz Ficek
  12:15 – 12:35     Mirosława Ostrowska, Mirosław Darecki, Adam Krężel, Dariusz Ficek, Roman Majchrowski, Tomasz Zapadka, Joanna Stoń Egiert, Sławomir Sagan, Sławomir Woźniak, Marek Kowalewski, Badanie i modelowanie procesów zachodzących w środowisku morskim w kontekście operacyjnego Systemu SatBałtyk
  12:35 – 12:55     Tamara Zalewska, Aplikacja danych pomiarowych w aspekcie badań i oceny stanu środowiska morskiego realizowanych w Oddziale Morskim IMGW-PIB
  12:55 – 13:15     Ewa Jakusik, Prace naukowo-badawcze realizowane w Zakładzie Badań Morskich
  13:15 – 14:20     Lunch

  Sesja IV: Operacyjne wykorzystanie modeli w badaniach środowiska morskiego prowadzenie: dr hab. Tamara Zalewska
  14:20 – 14:50     Marek Kowalewski, Lidia Dzierzbicka, Witold Cieślikiewicz, Marta Konik, Katarzyna Bradtke, Mirosław Darecki, Operacyjne modele prognostyczne w Systemie SatBałtyk
  14:50 – 15:10     Ewa Antao, Wykorzystanie teorii falowania do pracy operacyjnej modelu
  15:10 – 15:30     Alicja Kańska, Katarzyna Krzysztofik, Beata Kowalska, Ostrzeganie przed zagrożeniami hydrologicznymi w obszarze wybrzeża
  Podsumowanie i dyskusja

  Photos by: Tomasz Jankowski