Bicycle MTB Bike 15mm Thru Axle Hub Adapter to 9mm Quick Release Skewer 100mm

Bicycle MTB Bike 15mm Thru Axle Hub Adapter to 9mm Quick Release Skewer 100mm

Bicycle MTB Bike 15mm Thru Axle Hub Adapter to 9mm Quick Release Skewer 100mm,Find many great new & used options and get the best deals for Bicycle MTB Bike 15mm Thru Axle Hub Adapter to 9mm Quick Release Skewer 100mm at the best online prices at , Free shipping for many products.Hub Adapter to 9mm Quick Release Skewer 100mm Bicycle MTB Bike 15mm Thru Axle,Bicycle MTB Bike 15mm Thru Axle Hub Adapter to 9mm Quick Release Skewer 100mm, Sporting Goods, Cycling, Bicycle Components & Parts, Hubs.

Bicycle MTB Bike 15mm Thru Axle Hub Adapter to 9mm Quick Release Skewer 100mm
Bicycle MTB Bike 15mm Thru Axle Hub Adapter to 9mm Quick Release Skewer 100mm
Bicycle MTB Bike 15mm Thru Axle Hub Adapter to 9mm Quick Release Skewer 100mm

Bicycle MTB Bike 15mm Thru Axle Hub Adapter to 9mm Quick Release Skewer 100mm

Find many great new & used options and get the best deals for Bicycle MTB Bike 15mm Thru Axle Hub Adapter to 9mm Quick Release Skewer 100mm at the best online prices at ! Free shipping for many products!. Condition:: New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging (where packaging is applicable). Packaging should be the same as what is found in a retail store, unless the item is handmade or was packaged by the manufacturer in non-retail packaging, such as an unprinted box or plastic bag. See the seller's listing for full details. See all condition definitions : Axle Diameter: : 15mm , Material: : Aluminuim Alloy: Brand: : Unbranded , MPN: : Does Not Apply: For Bike Type: : Mountain Bike , Total Length: : Approx. 112 mm: Main Tube Length: : Approx. 100 mm , Weight: : Approx. 37g , 。

Bicycle MTB Bike 15mm Thru Axle Hub Adapter to 9mm Quick Release Skewer 100mm
Bicycle MTB Bike 15mm Thru Axle Hub Adapter to 9mm Quick Release Skewer 100mm
Bicycle MTB Bike 15mm Thru Axle Hub Adapter to 9mm Quick Release Skewer 100mm
Bicycle MTB Bike 15mm Thru Axle Hub Adapter to 9mm Quick Release Skewer 100mm

  • EnglishEnglish
  • Parametry

    Alfabetyczna lista produktów

    Absorpcja PSP na jednostkę chlorofilu - Średni specyficzny (tj. przypadający na jednostkę chlorofilu a) współczynnik absorpcji światła przez pigmenty fotosyntetyczne fitoplanktonu ważony po długości fali w zakresie PAR (400-700 nm) na wybranych głębokościach [m2 (mg chl a)-1]

    Absorpcja na jednostkę chlorofilu - Średni specyficzny (tj. przypadający na jednostkę chlorofilu a) współczynnik absorpcji światła przez fitoplankton (przez pigmenty fotosyntetyczne i fotoochronne) ważony po długości fali w zakresie PAR (400-700 nm) na wybranych głębokościach [m2 (mg chl a)-1]

    Absorpcja przez fitoplankton dla 675nm- Współczynnik absorpcji światła przez fitoplankton dla długości fali 675nm na wybranych głębokościach. Przy tej długości fali świetlnej współczynnik absorpcji światła przez chlorofil a osiąga maksimum w paśmie czerwonym widma. [m-1]

    Absorpcja przez fitoplankton dla 440nm- Współczynnik absorpcji światła przez fitoplankton dla długości fali 440nm (maksimum w paśmie Soreta). Przy tej długości fali świetlnej współczynnik absorpcji światła przez fitoplankton osiąga maksimum w paśmie niebieskim widma. [m-1]

    Albedo lodu - Albedo lodu (MSG)

    Amoniak (model EcoSat) - Stężenie amoniaku w wodzie morskiej obliczone za pomocą modelu ekohydrodynamicznego EcoSat (wyrażone jako masa azotu na jednostkę objętości)

    Amoniak (model 3DCEMBS) - Stężenie masowe amoniaku w wodzie morskiej obliczone za pomocą modelu ekologicznego 3DCEMBS (wyrażone jako masa azotu na jednostkę objętości)

    Azot całkowity - Stężenie sumy azotu organicznego i nieorganicznego w wodzie morskiej obliczone za pomocą modelu ekohydrodynamicznego EcoSat (wyrażone jako masa azotu na jednostkę objętości)

    Azotany (model EcoSat) - Stężenie sumy azotanów i azotynów [mg m-3] w wodzie morskiej obliczone za pomocą modelu ekohydrodynamicznego EcoSat (wyrażone jako masa azotu na jednostkę objętości)

    Azotany (model 3DCEMBS) - Stężenie masowe sumy azotanów w wodzie morskiej obliczone za pomocą modelu 3DCEMBS (wyrażone jako masa azotu na jednostkę objętości)

    Bilans energii - Wypadkowy strumień energii: promieniowania słonecznego , długofalowego, ciepła utajonego i odczuwalnego [W m-2] na powierzchni morza, średnia dobowa obliczona za pomocą modelu PM3D

    Bilans promieniowania - Średni dobowy bilans strumieni energii promieniowania krótko i długofalowego (0.3-100 µm) na powierzchni morza w [W m-2]

    Bilans promieniowania krótkofalowego - Średni dobowy wypadkowy strumień energii promieniowania krótkofalowego (słonecznego 300-4000 nm odgórnego i oddolnego) na powierzchni morza w [W m-2]

    Biomasa fitoplanktonu - Biomasa fitoplanktonu obliczona za pomocą modelu ekohydrodynamicznego EcoSat (wyrażona jako masowe stężenie węgla na jednostkę objętości) [mg m-3]

    Biomasa fitoplanktonu - Całkowita biomasa fitoplanktonu w warstwie powierzchniowej morza obliczona za pomocą modelu 3D CEMBS z asymilacją danych satelitarnych

    Biomasa sinic - Biomasa sinic w warstwie powierzchniowej morza obliczona za pomocą modelu ekohydrodynamicznego EcoSat (wyrażona jako masowe stężenie węgla na jednostkę objętości)

    Całkowite zachmurzenie (model UM) - Stopień pokrycia nieba chmurami (0 - 0%, 1 -100%; model UM)

    Chlorofil a - Stężenie chlorofilu a na powierzchni morza obserwowane satelitarnie i uzupełnione wynikami modelu ekohydrodynamicznego EcoSat [mg m-3]

    Chlorofil a (3DCEMBS model) - Stężenie chlorofilu-a na wybranych głębokościach obliczone za pomocą modelu 3D CEMBS z asymilacją danych satelitarnych

    Chlorofil a (DESAMBEM-MUMM) - Stężenie chlorofilu a w powierzchniowej warstwie morza obserwowane satelitarnie (MODIS) obliczonego algorytmem DESAMBEM; użyta korekcja atmosferyczna MUMM

    Chlorofil a (MODIS DFT + 3DCEMBS) -

    Chlorofil a (OC-MUMM) - Stężenie chlorofilu a w powierzchniowej warstwie morza obserwowane satelitarnie (MODIS) obliczona algorytmem OC; korekcja atmosferyczna MUMM

    Chlorofil a (SatBalt_v1) - Stężenie chlorofilu a w powierzchniowej warstwie morza obserwowane satelitarnie (MODIS) obliczonego algorytmem SatBalt_v1; użyta korekcja atmosferyczna MUMM

    Chlorofil a (model EcoSat) -

    Chlorofil a 1 z dnia(alg. IOPAN) - Stężenie chlorofilu a w powierzchniowej warstwie morza obserwowane satelitarnie (MODIS) obliczonego algorytmem opracowanym w IOPAN; użyta korekcja atmosferyczna MUMM; wybrana najlepsza mapa z danego dnia

    Chlorofil a w kolumnie wody - Sumaryczne stężenie chlorofilu a w słupie wody do głębokości odpowiadającej 1.5 grubości warstwy eufotycznej pod jednostką powierzchni [mg m-2]

    Chlorofil a: 0m - Suma stężeń chlorofilu a oraz feofityny na głębokości 0 m. [mg m-3]

    Chlorofil a(model EcoSat) -

    Chlorofil a - Suma stężeń chlorofilu a oraz feofityny na wybranych głębokościach [mg m-3]

    Chlorofil b - Suma stężeń chlorofili b na wybranych głębokościach [mg m-3]

    Chlorofil c- Suma stężeń chlorofili c - głównie c1,c2 i c3 - na wybranych głębokościach [mg m-3]

    Ciepło odczuwalne - Średni dobowy strumień ciepła odczuwalnego [W m-2] na powierzchni morza obliczony za pomocą modelu PM3D

    Ciepło odczuwalne (model WRF) - Strumień ciepła odczuwalnego na powierzchni [W m-2] (model WRF)

    Ciepło utajone - Średni dobowy strumień ciepła utajonego [W m-2] na powierzchni morza obliczony za pomocą modelu PM3D

    Ciepło utajone (model WRF) - Strumień ciepła utajonego na powierzchni [W m-2] (model WRF)

    Ciśnienie atmosferyczne (model WRF) - Ciśnienie atmosferyczne na powierzchni morza [hPa] (model WRF)

    Ciśnienie atmosferyczne (model UM) - Ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza [hPa] (model UM)

    Dobowa doza PAR - Dobowa doza promieniowania w zakresie 300-700 nm (promieniowanie fotosyntetycznie czynne) [MJ m-2]

    Dobowa doza promieniowania słonecznego - Dobowa suma promieniowania krótkofalowego (od 300 do 4000 nm) [MJ m-2]

    Ekwiwalent pary wodnej - Scałkowana w pionie zawartość pary wodnej (model WRF)

    Erozja wydmy (obszary pilotażowe) - Wielkość erozji wydmy obliczana na podstawie modelu Xbaeach

    Fitoplankton (model 3DCEMBS) - Biomasa całkowita fitoplanktonu obliczona za pomocą modelu ekologicznego 3DCEMBS (wyrażona jako masowe stężenie węgla na jednostkę objętości)

    Fitoplankton(model EcoSat) - Biomasa całkowita fitoplanktonu obliczona za pomocą modelu ekologicznego EcoSat (wyrażona jako masowe stężenie węgla na jednostkę objętości)

    Fosfor całkowity (model EcoSat) - Stężenie sumy fosforu organicznego i nieorganicznego w wodzie morskiej obliczone za pomocą modelu ekohydrodynamicznego EcoSat (wyrażone jako masa fosforu na jednostkę objętości)

    Fosforany (model EcoSat) - Stężenie masowe fosforu fosforanowego [mg m-3] w warstwie powierzchniowej morza obliczone za pomocą modelu ekohydrodynamicznego EcoSat (wyrażone jako masa fosforu na jednostkę objętości)

    Fosforany (model 3DCEMBS) - Stężenie masowe fosforu fosforanowego w wodzie morskiej obliczone za pomocą modelu 3DCEMBS (wyrażone jako masa fosforu na jednostkę objętości)

    Grubość lodu - Pokrycie lodem obliczone za pomocą modelu CICE wymuszanego polami atmosferycznymi określonymi przy użyciu modelu WRF

    Grubość lodu (model 3D CEMBS) - Pokrycie lodem obliczone za pomocą modelu 3D CEMBS (moduł CICE) i modelu pogody UM (ICM)

    Grubość lodu (model 3DCEMBS) - Grubość lodu obliczona za pomocą modelu 3D CEMBS z asymilacją danych satelitarnych

    Indeks pigmentów niefotosyntetyzujących: 0m - Stosunek pigmentów fotosyntetycznych do sumy pigmentów fotosyntetycznych i fotoochronych występujący w komórkach fitoplanktonu (pigmenty fotoochronne są produkowane przez fitoplankton w warunkach wysokiego natężenia oświetlenia, tj. przy zagrożeniu fotoinhibicją) [jed. bezwymiarowa]

    Indeks prawdopodobieństwa wystąpienia rozlewu olejowego 1km - KML - Prawdopodobieństwo wystąpienia rozlewu olejowego przedstawione w czterech klasach: 1 - brak rozlewu, 2 - niepewne, 3 - prawdopodobny rozlew, 4 - bardzo prawdopodobny rozlew; wynik klasyfikacji scen zarejestrowanych czujnikiem ENVISAT ASAR w trybie Wide Swath Mode (WSM)

    Karotenoidy fotoochronnne - Stężenie karotenoidów fotoochronnych PPC na wybranych głębokościach. Energia zaabsorbowana przez te pigmenty nie może być wykorzystana w procesie fotosyntezy. W skład karotenoidów PPC wchodzą m.in: anteraksantyna, diadinoksantyna, alloksantyna, diatoksantyna, dinoksantyna, luteina, wiolaksantyna, neoksantyna, zeaksantyna, b-karoten. Skrót PPC pochodzi od angielskiej nazwy Photoprotecting Carotenoids. [mg m-3]

    Karotenoidy fotosyntetyczne - Stężenie karotenoidów fotosyntetycznych PSC na wybranych głębokościach. Energia zaabsorbowana przez te pigmenty może być wykorzystana w procesie fotosyntezy. W skład karotenoidów PSC wchodzą m.in.: perydynina, fukoksantyna, a-karoten, 19’butfukoksantyna,19’hexfukoksantyna, prazinoksantyna, echinenon, kantaksantyna. Skrót PSC pochodzi od angielskiej nazwy Photosynthetic Carotenoids. [mg m-3]

    Kd412 - Współczynnik dyfuzyjnego osłabiania oświetlenia odgórnego dla długości fali 412 nm; korekcja atmosferyczna MUMM

    Kd443 - Współczynnik dyfuzyjnego osłabiania oświetlenia odgórnego dla długości fali 443 nm; korekcja atmosferyczna MUMM

    Kd490 - Współczynnik dyfuzyjnego osłabiania oświetlenia odgórnego dla długości fali 490 nm; korekcja atmosferyczna MUMM

    Kd510 - Współczynnik dyfuzyjnego osłabiania oświetlenia odgórnego dla długości fali 510 nm; korekcja atmosferyczna MUMM

    Kd550 - Współczynnik dyfuzyjnego osłabiania oświetlenia odgórnego dla długości fali 550 nm; korekcja atmosferyczna MUMM

    Kd590 - Współczynnik dyfuzyjnego osłabiania oświetlenia odgórnego dla długości fali 590 nm; korekcja atmosferyczna MUMM

    Kd625 - Współczynnik dyfuzyjnego osłabiania oświetlenia odgórnego dla długości fali 625 nm; korekcja atmosferyczna MUMM

    Kd665 - Współczynnik dyfuzyjnego osłabiania oświetlenia odgórnego dla długości fali 665 nm; korekcja atmosferyczna MUMM

    Kd683 - Współczynnik dyfuzyjnego osłabiania oświetlenia odgórnego dla długości fali 683 nm; korekcja atmosferyczna MUMM

    Kd710 - Współczynnik dyfuzyjnego osłabiania oświetlenia odgórnego dla długości fali 710 nm; korekcja atmosferyczna MUMM

    Koncentracja lodu - Koncentracja obliczone za pomocą modelu CICE wymuszanego polami atmosferycznymi określonymi przy użyciu modelu WRF

    Koncentracja lodu (model 3D CEMBS) - Koncentracja lodu obliczone za pomocą modelu 3D CEMBS (moduł CICE) i modelu pogody UM (ICM)

    Krzemiany(model EcoSat) - Stężenie masowe krzemianów [mg m-3] w wodzie morskiej obliczone za pomocą modelu ekohydrodynamicznego EcoSat (wyrażone jako masa krzemu na jednostkę objętości)

    Krzemiany (model 3DCEMBS) - Stężenie masowe krzemianów w wodzie morskiej obliczone za pomocą modelu ekologicznego 3DCEMBS (wyrażone jako masa krzemu na jednostkę objętości)

    Maksymalna wydajność kwantowa fotosyntezy - Maksymalny możliwy stosunek liczby atomów (lub moli) węgla zasymilowanego w procesie fotosyntezy do ilości kwantów (lub moli) promieniowania słonecznego zaabsorbowanych w danych warunkach przez fitoplankton [atom C kwant-1] lub [mol C Ein-1]

    Maska lodu (ASAR) - Maska lodu stworzona w oparciu o dane radarowe ASAR

    Maska zachmurzenia - Obszar morza zasłonięty chmurami (0 - brak chmur, 1 - chmury)

    Maska zachmurzenia (AVHRR) - Obszar morza zasłonięty chmurami (0 - brak chmur, 1 - chmury)

    Oddolne promieniowanie długofalowe - Średni dobowy oddolny strumień energii promieniowania długofalowego (4-100 µm), cieplnego na powierzchni morza w [W m-2]

    Oddolne promieniowanie krótkofalowe - Średni dobowy oddolny strumień energii promieniowania krótkofalowego (300-4000 nm), słonecznego na powierzchni morza w [W m-2]

    Odgórne promieniowanie długofalowe - Średni dobowy odgórny strumień energii promieniowania długofalowego (4-100 µm), cieplnego atmosfery na powierzchni morza, tzw. promieniowanie zwrotne atmosfery w [W m-2]

    Odgórne promieniowanie długofalowe (model PM3D) - Średni dobowy strumień odgórnego promieniowania długofalowego [W m-2] na powierzchni morza obliczony za pomocą modelu PM3D

    Odgórne promieniowanie krótkofalowe - Średni dobowy odgórny strumień energii promieniowania krótkofalowego (300-4000 nm), słonecznego na powierzchni morza w [W m-2]

    Opad deszczu - Opad deszczu w ciągu 1 godziny (model WRF)

    Opad konwekcyjny deszczu - Opad konwekcyjny deszczu w ciągu 1 godziny (model WRF)

    Opad konwekcyjny deszczu (model UM) - Opad konwekcyjny deszczu (suma 15 min) (model UM)

    Opad konwekcyjny śniegu (model UM) - Opad konwekcyjny śniegu (suma 15 min) (model UM)

    Opad wielkoskalowy deszczu (model UM) -

    Opad wielkoskalowy śniegu (model UM) -

    Opad śniegu - Opad śniegu w ciągu 1 godziny (model WRF)

    Pokrycie lodem (model 3DCEMBS) - Pokrycie lodem obliczone za pomocą modelu 3D CEMBS z asymilacją danych satelitarnych

    Poziom morza - Wysokość powierzchni morza [m] ponad geoidą (średnim poziomem morza) obliczona za pomocą modelu hydrodynamicznego PM3D

    Poziom morza (model 3DCEMBS) - Wysokość powierzchni morza [m] ponad geoidą (średnim poziomem morza) obliczona za pomocą modelu hydrodynamicznego POP i modelu pogody UM (ICM)

    Produkcja pierwotna - Całodobowa produkcja pierwotna materii organicznej w kolumnie wody pod jednostkową powierzchnią [mgC m-2 d-1]

    Produkcja pierwotna (model EcoSat) - Produkcja pierwotna brutto w morzu na jednostkę powierzchni obliczona za pomocą modelu ekologicznego ProDeMo; produkcja pierwotna jest to tempo syntezy biomasy z nieorganicznych składników przez autotrofy

    Produkcja pierwotna: 0m - Całodobowa produkcja pierwotna materii organicznej na określonych głębokościach. [mgC m-3 doba-1]

    Produkcja pierwotna w toni wodnej- Całodobowa produkcja pierwotna materii organicznej na określonych głębokościach. [mgC m-3 doba-1]

    Promieniowanie cieplne (model WRF) - Strumień odgórnego promieniowania długofalowego na powierzchni [W m-2] (model WRF)

    Promieniowanie długofalowe oddolne (PM3D) - Średni dobowy strumień oddolnego promieniowania długofalowego [W m-2] na powierzchni morza obliczony za pomocą modelu PM3D

    Promieniowanie efektywne - Średni dobowy wypadkowy strumień energii promieniowania długofalowego, cieplnego morza i atmosfery (4-100 µm) w [W m-2]

    Promieniowanie fotosyntetyczne czynne (model PM3D) - Średni dobowy strumień odgórny promieniowania fotosyntetycznie czynnego (400-700 nm) na powierzchni morza [W m-2] obliczony za pomocą modelu PM3D

    Promieniowanie fotosyntetycznie czynne (PAR) - Odgórny strumień promieniowania fotosyntetycznie czynnego (400-700 nm) na powierzchni morza [W m-2]

    Promieniowanie słoneczne - Odgórny strumień promieniowania krótkofalowego (300-4000 nm) na powierzchni morza [W m-2]

    Promieniowanie słoneczne (WRF) - Strumień odgórnego promieniowania krótkofalowego na powierzchni morza [W m-2] (model WRF)

    Promieniowanie słoneczne (model PM3D) - Średni dobowy strumień odgórny krótkofalowego promieniowania słonecznego (300-4000 nm) na powierzchni morza [W m-2] obliczony za pomocą modelu PM3D

    Prądy (model 3DCEMBS) - Prądy morskiego w warstwie powierzchniowej obliczona za pomocą modelu 3D CEMBS z asymilacją danych satelitarnych

    Prądy (model 3DCEMBS) - Prądy morskiego na głębokości 3 m obliczona za pomocą modelu 3D CEMBS z asymilacją danych satelitarnych

    Prądy (model 3DCEMBS) - Prądy morskiego na głębokości 30 m obliczona za pomocą modelu 3D CEMBS z asymilacją danych satelitarnych

    Prądy (model 3DCEMBS) - Prądy morskiego na głębokości 20 m obliczona za pomocą modelu 3D CEMBS z asymilacją danych satelitarnych

    Prądy (model 3DCEMBS) - Prądy morskiego na głębokości 10 m obliczona za pomocą modelu 3D CEMBS z asymilacją danych satelitarnych

    Prądy (model 3DCEMBS) - Prądy morskiego na głębokości 5 m obliczona za pomocą modelu 3D CEMBS z asymilacją danych satelitarnych

    Prądy morskie na powierzchni - Prędkość [m s-1] i kierunek powierzchniowego prądu morskiego, tzn. moduł wektora prędkości i azymut kierunku przepływu wody, obliczony za pomocą modelu hydrodynamicznego PM3D

    Prądy morskie: 10m - Prędkość [m s-1] i kierunek [°] prądu morskiego na głębokości 10m, tzn. moduł wektora prędkości i azymut kierunku przepływu wody, obliczony za pomocą modelu hydrodynamicznego PM3D

    Prądy morskie: 20m - Prędkość [m s-1] i kierunek [°] prądu morskiego na głębokości 20m, tzn. moduł wektora prędkości i azymut kierunku przepływu wody, obliczony za pomocą modelu hydrodynamicznego PM3D

    Prądy morskie: 30m - Prędkość [m s-1] i kierunek [°] prądu morskiego na głębokości 30m, tzn. moduł wektora prędkości i azymut kierunku przepływu wody, obliczony za pomocą modelu hydrodynamicznego PM3D

    Prądy morskie: 3m - Prędkość [m s-1] i kierunek [°C] prądu morskiego na głębokości 3m, tzn. moduł wektora prędkości i azymut kierunku przepływu wody, obliczony za pomocą modelu hydrodynamicznego PM3D

    Prądy morskie: 5m - Prędkość [m s-1] i kierunek [°] prądu morskiego na głębokości 5m, tzn. moduł wektora prędkości i azymut kierunku przepływu wody, obliczony za pomocą modelu hydrodynamicznego PM3D

    Prądy rozrywające (obszary pilotażowe) - Zagrożenie prądami rozrywającymi określone przy użyciu modelu Xbeach

    Prędkość i kierunek wiatru (model UM) - Prędkość i kierunek wiatru na wysokości 10 m nad powierzchnią [m s-1] (model UM)

    Prędkość i kierunek wiatru (model WRF) - Prędkość i kierunek wiatru na wysokości 10 m nad powierzchnią [m s-1] (model WRF)

    Prędkość przemieszczania się lodu - Prędkość lodu morskiego [cm s-1], czyli moduł wektora prędkości obliczony za pomocą modelu CICE wymuszanego polami atmosferycznymi określonymi przy użyciu modelu WRF

    Prędkość prądu (model 3DCEMBS) - Prędkość prądu morskiego [m s-1], czyli moduł wektora prędkości obliczony za pomocą modelu hydrodynamicznego POP i modelu pogody UM (ICM)

    Reflektancja zdalna (412 nm) - Stosunek oddolnej pionowej radiacji (Lw) tuż nad powierzchnią morza do oświetlenia odgórnego (Ed) padającego na tę powierzchnię dla promieniowania o długości 412 nm

    Reflektancja zdalna (443 nm) - Stosunek oddolnej pionowej radiacji (Lw) tuż nad powierzchnią morza do oświetlenia odgórnego (Ed) padającego na tę powierzchnię dla promieniowania o długości 443 nm

    Reflektancja zdalna (469 nm) - Stosunek oddolnej pionowej radiacji (Lw) tuż nad powierzchnią morza do oświetlenia odgórnego (Ed) padającego na tę powierzchnię dla promieniowania o długości 469 nm

    Reflektancja zdalna (488 nm) - Stosunek oddolnej pionowej radiacji (Lw) tuż nad powierzchnią morza do oświetlenia odgórnego (Ed) padającego na tę powierzchnię dla promieniowania o długości 488 nm

    Reflektancja zdalna (531 nm) - Stosunek oddolnej pionowej radiacji (Lw) tuż nad powierzchnią morza do oświetlenia odgórnego (Ed) padającego na tę powierzchnię dla promieniowania o długości 531 nm

    Reflektancja zdalna (547 nm) - Stosunek oddolnej pionowej radiacji (Lw) tuż nad powierzchnią morza do oświetlenia odgórnego (Ed) padającego na tę powierzchnię dla promieniowania o długości 547 nm

    Reflektancja zdalna (555 nm) - Stosunek oddolnej pionowej radiacji (Lw) tuż nad powierzchnią morza do oświetlenia odgórnego (Ed) padającego na tę powierzchnię dla promieniowania o długości 555 nm

    Reflektancja zdalna (645 nm) - Stosunek oddolnej pionowej radiacji (Lw) tuż nad powierzchnią morza do oświetlenia odgórnego (Ed) padającego na tę powierzchnię dla promieniowania o długości 645 nm

    Reflektancja zdalna (667 nm) - Stosunek oddolnej pionowej radiacji (Lw) tuż nad powierzchnią morza do oświetlenia odgórnego (Ed) padającego na tę powierzchnię dla promieniowania o długości 667 nm

    Reflektancja zdalna (678 nm) - Stosunek oddolnej pionowej radiacji (Lw) tuż nad powierzchnią morza do oświetlenia odgórnego (Ed) padającego na tę powierzchnię dla promieniowania o długości 678 nm

    Reflektancja zdalna (748 nm) - Stosunek oddolnej pionowej radiacji (Lw) tuż nad powierzchnią morza do oświetlenia odgórnego (Ed) padającego na tę powierzchnię dla promieniowania o długości 748 nm

    Reflektancja zdalna (869 nm) - Stosunek oddolnej pionowej radiacji (Lw) tuż nad powierzchnią morza do oświetlenia odgórnego (Ed) padającego na tę powierzchnię dla promieniowania o długości 869 nm

    Sinice: 10m (model EcoSat) - Biomasa sinic obliczona za pomocą modelu ekologicznego EcoSat (wyrażona jako masowe stężenie węgla na jednostkę objętości)

    Sinice: 20m (model EcoSat) - Biomasa sinic obliczona za pomocą modelu ekologicznego EcoSat (wyrażona jako masowe stężenie węgla na jednostkę objętości)

    Sinice: 30m (model EcoSat) - Biomasa sinic obliczona za pomocą modelu ekologicznego EcoSat (wyrażona jako masowe stężenie węgla na jednostkę objętości)

    Sinice: 3m (model EcoSat) - Biomasa sinic obliczona za pomocą modelu ekologicznego EcoSat (wyrażona jako masowe stężenie węgla na jednostkę objętości)

    Sinice: 5m (model EcoSat) - Biomasa sinic obliczona za pomocą modelu ekologicznego EcoSat (wyrażona jako masowe stężenie węgla na jednostkę objętości)

    Strefa eufotycza (MODIS) - Głębokość do której dociera 1% strumienia światła wchodzącego pod powierzchnię morza z przedziału spektralnego od 400 do 700 nm tj.z zakresu fotosyntetycznie użytecznej radiacji PAR [m] (radiometr MODIS)

    Strefa eufotyczna - Głębokość do której dociera 1% strumienia światła wchodzącego pod powierzchnię morza z przedziału spektralnego od 400 do 700 nm tj.z zakresu fotosyntetycznie użytecznej radiacji PAR [m]

    Strumień energii PSR - Strumień energii zgromadzonej w materii organicznej w wyniku fotosyntezy PSR w kolumnie wody pod jednostkową powierzchnią w ciągu doby [MJ m-2 doba-1]. Skrót PSR pochodzi od angielskiej nazwy: Photosynthetically Stored Radiation

    Strumień energii PUR - Strumień energii promieniowania słonecznego pochłoniętej przez fitoplankton (PUR) w kolumnie wody pod jednostką powierzchni w ciągu doby [MJ m-2 doba-1]. Skrót PUR pochodzi od angielskiej nazwy: Photosynthetically Utilized Radiation.

    Strumień energii PUR_PSP - Strumień energii promieniowania słonecznego pochłoniętej przez pigmenty fotosyntetyczne fitoplanktonu w kolumnie wody pod jednostkową powierzchnią w ciągu doby i możliwy do wykorzystania bezpośrednio w procesie fotosyntezy [MJ m-2 doba-1]

    Surowy obraz 1km (ASAR) -

    Szerokość suchej plaży - Szerokość suchej plaży wyrażona w metrach obliczana dla polskiego wybrzeża na podstawie SMWR

    Szerokość suchej plaży (obszary pilotażowe) - Szerokość suchej plaży wyrażona w metrach obliczana dla 3 odcinków badawczych przy użyciu modelu XBeach

    Temperatura pow. morza 1 z dnia(MODIS) - Temperatura powierzchniowa morza (MODIS) obserwowana satelitarnie, wybrana jedna mapa z dnia o największym pokryciu Morza Bałtyckiego

    Temperatura pow. morza (AVHRR L3 i PM3D 1-05) - Temperatura powierzchniowa morza (SST) obserwowana satelitarnie (satelita AVHRR) i uzupełniona wynikami modelu hydrodynamicznego (PM3D)

    Temperatura pow. morza (GHRSST) - Temperatura powierzchniowa morza (SST) obserwowana satelitarnie

    Temperatura pow. morza (model 3D CEMBS) - Temperatura wody morskiej w warstwie powierzchniowej obliczona za pomocą modelu 3D CEMBS z asymilacją danych satelitarnych SST

    Temperatura powierzchni lodu - Temperatura powierzchni lodu [°C] obliczona za pomocą modelu CICE wymuszanego polami atmosferycznymi określonymi przy użyciu modelu WRF

    Temperatura powierzchni lodu (model 3D CEMBS) - Temperatura powierzchni lodu [°C] obliczona za pomocą modelu 3D CEMBS (moduł CICE) i modelu pogody UM (ICM)

    Temperatura powierzchni morza - Temperatura powierzchniowa morza (SST) obserwowana satelitarnie i uzupełniona wynikami modelu hydrodynamicznego [°C]

    Temperatura powierzchni morza (AVHRR L3) - Najlepsza mapa temperatury powierzchniowej morza (SST) obserwowana satelitarnie, w okresie 6 godzin, gdzie okresy sa następujące: 00:00 +/- 3h ; 06:00 +/- 3h ; 12:00 +/- 3h; 18:00 +/- 3h

    Temperatura powierzchni morza (AVHRR) - Temperatura powierzchniowej warstwy morza [°C] wyznaczona na podstawie obserwacji satelitarnych (radiometr AVHRR)

    Temperatura powierzchni morza (MODIS) - Temperatura powierzchniowa morza (MODIS) obserwowana satelitarnie z wymaskowanymi chmurami (maską dla chlorofilu)

    Temperatura powierzchniowa morza (MODIS org.) - Temperatura powierzchniowa morza (SST) obserwowana satelitarnie, bez dodatkowej maski chmur z mapy chlorofilu-a

    Temperatura powierzchniowa morza (SEVIRI) - Temperatura powierzchniowej warstwy morza wyznaczona na podstawie obserwacji satelitarnych (radiometr SEVIRI)

    Temperatura powietrza (model WRF) - Temperatura powietrza na wys. 2 m [°C](model WRF)

    Temperatura powietrza (model UM) - Temperatura powietrza na wysokości 1,5m nad powierzchnią [°C] (model UM)

    Temperatura punktu rosy (model WRF) -

    Temperatura punktu rosy (model UM) -

    Temperatura powierzchni morza - Temperatura wody morskiej [°C] w warstwie powierzchniowej obliczona za pomocą modelu hydrodynamicznego PM3D

    Temperatura wody- Temperatura wody morskiej [°C] obliczona za pomocą modelu hydrodynamicznego PM3D

    Temperatura pow. morza (model 3DCEMBS) - Temperatura wody morskiej [°C] w warstwie powierzchniowej obliczona za pomocą modelu 3D CEMBS (moduł POP) i modelu pogody UM (ICM)

    Temperatura wody (model 3D CEMBS) - Temperatura wody morskiej obliczona za pomocą modelu 3D CEMBS z asymilacją danych satelitarnych SST

    Tlen (model 3DCEMBS) - Stężenie masowe tlenu rozpuszczonego w wodzie morskiej obliczone za pomocą modelu ekologicznego 3DCEMBS (wyrażone jako masowe stężenie tlenu na jednostkę objętości) [mg m-3]

    Tlen uwalniany fotosyntetycznie - Strumień tlenu cząsteczkowego O2 wydzielany w toni wodnej w procesie fotosyntezy w ciągu doby w kolumnie wody pod jednostkową powierzchnią [g m-2 doba-1]

    Tlen (model EcoSat) - Stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie morskiej obliczone za pomocą modelu ekohydrodynamicznego EcoSat (wyrażone jako masowe stężenie tlenu na jednostkę objętości)

    Wilgotność względna - Wilgotność względna powietrza (model WRF)

    Wilgotność właściwa (model UM) -

    Wilgotność właściwa powietrza - Wilgotność właściwa powietrza na wys. 2m

    Wodny ekwiwalent chmur (model WRF) - Scałkowana w pionie zawartość wody w chmurach (model WRF)

    Wydajność kwantowa fotosyntezy - stosunek liczby atomów (lub moli) węgla zasymilowanego w procesie fotosyntezy do ilości kwantów (lub moli) promieniowania słonecznego zaabsorbowanych przez fitoplankton na określonych głębokościach [atom C kwant-1] lub [mol C Ein-1]

    Wystąpienie rozlewu olejowego (ASAR) - Indeks prawdopodobieństwa wystąpienia rozlewu olejowego wyznaczony na podstawie danych satelitarnych ASAR(0-brak lub trudno stwierdzić, 2-niewielkie prawdopodobieństwo lub zanikający,4-wysokie prawdopodobieństwo)

    Zachmurzenie - Stopień pokrycia nieba chmurami (0 - 0%, 1 -100%; źródło: SEVIRI/MSG)

    Zachmurzenie (AVHRR) - Stopień (ułamek) pokrycia nieba chmurami (radiometr AVHRR)

    Zachmurzenie piętra niskiego (model UM) - Zachmurzenie piętra niskiego (model UM)

    Zachmurzenie piętra niskiego (model WRF) - Zachmurzenie piętra niskiego (model WRF)

    Zachmurzenie piętra wysokiego (model UM) - Zachmurzenie piętra wysokiego (model UM)

    Zachmurzenie piętra wysokiego (model WRF) - Zachmurzenie piętra wysokiego (model WRF)

    Zachmurzenie piętra średniego (model UM) - Zachmurzenie piętra średniego (model UM)

    Zachmurzenie piętra średniego (model WRF) - Zachmurzenie piętra średniego (model WRF)

    Zasięg lodu - Zasięg lodu (MSG)

    Zasięg zalewania plaży - Zasięg zalewania plaży dla polskiego wybrzeża obliczany na podstawie SMWR

    Zasięg zalewania plaży (obszary pilotażowe) - Zasięg zalewania plaży wyrażony w procentach obliczany dla 3 odcinków badawczych przy użyciu modelu XBeach

    Zasolenie powierzchniowe morza (model 3DCEMBS) - Zasolenie wody morskiej obliczone za pomocą modelu 3D CEMBS (moduł POP) i modelu pogody UM (ICM)

    Zasolenie (model 3D CEMBS) - Zasolenie wody morskiej w warstwie powierzchniowej obliczone za pomocą modelu 3D CEMBS z asymilacją danych satelitarnych

    Zasolenie powierzchiowe morza - Zasolenie wody morskiej w warstwie powierzchniowej obliczone za pomocą modelu hydrodynamicznego PM3D [‰]

    Zawiesina nieorganiczna (obszary pilotażowe) - Koncentracja zawiesiny nieorganicznej wyrażona mg/m3 obliczana na podstawie modelu Xbeach

    Zmiany profilu brzegu (obszary pilotażowe) - Zmiany objętościowe profilu brzegu morskiego w m3/m obliczane na podstawie modelu Xbeach

    Zasolenie

    Zasolenie to wielkość mówiąca o ilości rozpuszczonych soli w wodzie morskiej. Wśród soli wyróżnia się szereg nieorganicznych związków chemicznych złożonych

    Temperatura wody

    Temperatura to jeden z podstawowych parametrów fizycznych wody morskiej. Często jest ona wykorzystywana do obserwacji różnorodnych zjawisk (np. upwellingi) zachodzących

    Promieniowanie, ciepło i energia

    W każdym ekosystemie niezmiernie ważna jest ilość energii, którą można spożytkować na różnorodne procesy biologiczne, fizyczne i chemiczne. W przypadku

    Substancje biogenne

    Zjawiska i parametry atmosferyczne

    Procesy zachodzące w morzu uzależnione są nie tylko od składników wody morskiej, ale również od warunków panujących w powietrzu bezpośrednio

    Procesy dynamiczne

    Fotosynteza i produkcja pierwotna

    Fotosynteza czyli proces przemiany energii światła słonecznego, dwutlenku węgla i wody w proste związki organiczne (cukry) i tlen zachodząca w

    Właściwości optyczne

    Docierające do powierzchni morza światło oddziałuje z wodą morską oraz poszczególnymi jej składnikami. Takie interakcje opisywane są przez właściwości optyczne

    Pigmenty fitoplanktonu

    Komórki fitoplanktonu zawierają szereg pigmentów, które odgrywają rozmaite funkcje w cyklu życiowym tych organizmów. Do najważniejszych barwników zaliczyć można chlorofile

    Tlen

    Tlen stanowi jeden z najważniejszych pierwiastków w przyrodzie, gdyż bez niego życie jakie znamy praktycznie byłoby niemożliwe. Z punktu widzenia

    Strefa eufotyczna

    Strefa eufotyczna Za zasięg (grubość) strefy eufotycznej przyjmuje się tzw. głębokość kompensacyjną procesu fotosyntezy w morzu (Parsons i in. 1977). Jest

    Rozlewy olejowe

    Rys. 1. Przykład rozlewu olejowego widocznego na obrazie ASAR w postaci ciemnej plamy Rys. 2. Przykładowa mapa indeksu prawdopodobieństwa wystąpienia rozlewu

    Fitoplankton (model 3D CEMBS)

    Fitoplankton (model 3D CEMBS) Biomasa fitoplanktonu obliczona za pomocą modelu ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBS (3D Coupled Ecosystem Model of the
    

    Bicycle MTB Bike 15mm Thru Axle Hub Adapter to 9mm Quick Release Skewer 100mm

    ✦ TOP QUALITY JEWELLERY ✦ Handpicked. Lady's restroom and any others places. Our shirts are popular as Aloha Caribbean Tropcial hawaiian Relaxed fit shirt for Vacation / Holiday/ Beach Party / Theme Party / resort wear / days at Office. Blue Crab and Starfish: Kitchen & Dining, Go Kart Torque Converter 30 Series 1" #40 #41TAV TAV-2, 9mm thickness durable commercial grade PVC tarpaulin, 5 US/CA = JP 235 mm = Tag 37 CN = Foot Length : 235 mm / 9. PREMIUM QUALITY: Make your business visible from far away with our 56x140inches industrial sign banner made of high quality and heavy duty vinyl that will last for decades. Foldable Gray Lightweight Duffel Bag Waterproof for Travel Sports Gym. State of the Art Digitally Printed Clothing. Buy Fluttering Butterflies Belly Button Ring - 14 GA (1, Buy Puerto Rico Heartbeat Retro Back Print Long Sleeve Sweater for Man and other Fashion Hoodies & Sweatshirts at. Under Armour 1248196 Men's Tactical Tee UA Tech Longsleeve T-Shirt Size S-3XL. Buy Bendix Premium Drum and Rotor BPR5926 Front Premium Euro Brake (2 Rotors/1 Pair in Box): Rotors - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases, Also recommended for commercial use to offer a homely atmosphere to customer. BUY WITH CONFIDENCE: Designed and manufactured by Ashley Furniture Industries. MEN'S ASICS GEL RUNNING SHOES QUANTUM INFINITY !!BRAND NEW WITHOUT BOX!, Our wide selection is elegible for free shipping and free returns. 5 (Pack of 5) (1427R): Belt & Chain Drive Enclosures - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases, Nice and soft and warm without being heavy, M ou L XL neuf Soutien gorge noir femme brassière lingerie taille S. This lightweight washable hat is easy to wear and perfect for packing in a back pack, com/in-en/listing/726644879/natural-pink-sapphire-ring-925-solid. able lamp made with a cube of very old chestnut: very pretty shades of orange and brown were formed in the wood. LN US Military Issue AMES Entrenching Trifold Folding E-tool Shovel MINT. This beautiful coral colored-ornament has been created with a sand dollar. We have fixed price for shipping. It is your responsibility to ensure that the printer you have chosen will print to these specifications. 2 Completi Calcio HOLLY BENJI NewTeam Toho Muppet 6/8/10 Anni NomeNumero Gratis. DEMI Copper/Teal Ombre Dipped Leather Feather Earrings by BellaDrops These lightweight, and we suggest a modern UK 8 fit. Please leave the following info. Jiu Jitsu BJJ Gi Patch JIU-JITSU IS LIFE Jiu Jitsu Gift IRON-ON Stocking Stuffer, Need this table runner longer or shorter, The name of the color is salmon pink which describes it well. Made in Bali and they're Fair Trade. - Free Shipping 32 Blue/Grey Medium Hayabusa Kickboxing MMA Shorts, The piece is in good condition with minor wear from use and age. Any design from the shop or something completely custom.

    Bicycle MTB Bike 15mm Thru Axle Hub Adapter to 9mm Quick Release Skewer 100mm

    M20*1 Bike Crank Arm Bolt MTB Road Bike BB Cap Crankset Screw For SHIMANO, New 2018 Continental Sprinter GatorSkin Tubular Road BIke Tire Black 28 x 22mm, Iland SS700-DOL Sea Star Jet Head Trolling Lure 6 3/4" 1 1/2 oz. Daiwa GEKKABIJIN 76L-T Spinning Rod. Soprano Green Silk Country Tie with Standing Partridge design game shooting VP90. BOTTELSEN Great White Steel Tip Darts 25gr dart 259EGW4. Free Knight Outdoor Hiking Camping Military Tactical Backpack Army Bag. DeMarini WTD6113BLM Digi Camo II Adult Batting Glove-Black Medium. Bicycle MTB Bike 15mm Thru Axle Hub Adapter to 9mm Quick Release Skewer 100mm. Boxing Reflex Ball Home Equipment Gym Exercise Sport Fun Gift For Kids Adults US, MTB Bike Handlebar End Plugs Universal Rubber Sponge Aluminum Handlebar Caps NEW. Best Men's Women's Specialized Indoor MTN Mountain Bike Bicycling Cycling Gloves, gary yamamoto 4" shad shape worm baby bass gold 68L-10-939 bass drop shot lure, Fishing Hooks FUDO RSTS-NK Ryusten Two Sliced 2900 Made in Japan, Pistol range case with foam. 4 Handgun Tan Seahorse SE630FP4 SE630 / 630. Adidas Large Military Gym Sports Gear Bag Black & Silver Camo.Camping Mat Sleeping Mattress Aluminium Backing Lightweight Portable Blanket. Bicycle MTB Bike 15mm Thru Axle Hub Adapter to 9mm Quick Release Skewer 100mm,

    Bicycle MTB Bike 15mm Thru Axle Hub Adapter to 9mm Quick Release Skewer 100mm

    Bicycle MTB Bike 15mm Thru Axle Hub Adapter to 9mm Quick Release Skewer 100mm, Sporting Goods, Cycling, Bicycle Components & Parts, Hubs

    Bicycle MTB Bike 15mm Thru Axle Hub Adapter to 9mm Quick Release Skewer 100mm
    Find many great new & used options and get the best deals for Bicycle MTB Bike 15mm Thru Axle Hub Adapter to 9mm Quick Release Skewer 100mm at the best online prices at , Free shipping for many products.