SatBałtyk

  • EnglishEnglish

  • Źródło zdjęcia: www.iopan.gda.pl

    Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Stanisława Massela.
    Prof dr hab. inż Stanisław R. Massel był absolwentem Politechniki Gdańskiej, członkiem Polskiej Akademii Nauk, wybitnym, uznanym międzynarodowo badaczem, znawcą problematyki falowania i dynamiki morza.
    W latach 1986–1991 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Budownictwa Wodnego PAN, spędził osiem lat jako szef grupy badawczej w Australii, po powrocie od 2000 r. związał się z Instytutem Oceanologii PAN, gdzie pełnił kolejno funkcje Dyrektora Naukowego a w latach 2003-2009 Dyrektora IO PAN, następnie Przewodniczącego Rady Naukowej. Był powszechnie lubianym i szanowanym seniorem polskiej społeczności oceanologów.